Standpunten

Standpunten van A - Z

Regio

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

De ChristenUnie vindt het belangrijk om met omliggende gemeenten samen te werken. Bijvoorbeeld om samen oplossingen te vinden voor de woningnood, om de regionale economie te versterken of samen duurzamer te bouwen. Ook kunnen we voorzieningen delen waar dat mogelijk is. De ChristenUnie vindt het wel van belang dat het regionaal uitvoeren van gemeentelijke taken niet ten koste gaat van democratische controle en inspraak van burgers. De regioraad zoals die in de afgelopen periode is voorgesteld door de colleges van Leiden en de diverse buurtgemeenten past daar volgens de ChristenUnie niet bij. De regioraad is namelijk een niet-gekozen orgaan met te veel bevoegdheden. De ChristenUnie wil geen gedwongen fusies met buurgemeenten. Fusie is geen doel op zich, en groter is niet altijd beter.