Standpunten

Standpunten van A - Z

Economie

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Een gezonde lokale economie is een economie waar banen zijn in verschillende sectoren voor verschillende opleidingsniveaus. De groei van het aantal banen in Leiden is onvoldoende voor mensen met een praktische opleiding. Leiden heeft te veel mensen die graag zouden willen werken, maar waarvoor geen of onvoldoende werk is. De gemeente maakt geen banen, maar voert wel economisch beleid. De ChristenUnie vindt dat in het economisch beleid niet te eenzijdig moet worden ingezet op de kenniseconomie. De overheid moet ook ruimte maken voor ambachtelijke en praktische economische sectoren, bijvoorbeeld in het midden- en kleinbedrijf en de maakindustrie. Dat betekent dat er voldoende ruimte moet zijn voor bedrijvigheid en voor zelfstandige winkeliers, vakmensen en andere ondernemers. Dat kan de gemeente doen door te zorgen voor hoogwaardige en leefbare bedrijventerreinen, waar geïnvesteerd wordt in een goede openbare ruimte. Door te zorgen voor ondersteuning voor zelfstandige winkeliers laat Leiden zien wat voor unieks de stad op winkelgebied te bieden heeft. Grote ketens mogen niet, zoals in het verleden is gebeurd, gesubsidieerd worden om zich in Leiden te vestigen. Een uniek winkelaanbod is een veel beter onderscheid ten opzichte van andere winkelsteden en zorgt voor een diverse economie. De koopzondagen zetten de zelfstandige winkeliers op achterstand. Zij kunnen vaak niet opbrengen om zeven dagen per week open zijn. Bovendien maken de koopzondagen sociale waarden, zoals tijd om samen door te brengen, ondergeschikt aan economische waarden. Om het unieke winkelaanbod in de stad te beschermen moet het aantal koopzondagen worden teruggebracht. De ChristenUnie verzet zich tegen verplichte zondagsopenstellingen. Naast dat dit winkeliers beschermd gaat het de jachtige 24-uurseconomie tegen.

Evenementen

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

De laatste jaren is de binnenstad steeds populairder geworden als locatie voor allerlei evenementen. Bij de bepaling van het aantal evenementen, het karakter van die evenementen en het geluidsvolume van die evenementen moet meer rekening worden gehouden met de bewoners van de binnenstad. In een dichtbebouwde, kleinschalige en historische binnenstad zoals Leiden heeft, is het precaire evenwicht snel verstoord.

Voor veel zaken rondom de leefbaarheid heeft de gemeente al regels, maar aan handhaving van die regels schort het vaak. Ook wijkt de gemeente zelf soms zomaar af van gemaakte afspraken, zoals het geval was met Leiden Culinair en de viering van 3 oktober op de Kaasmarkt. De ChristenUnie wil zich hardmaken voor een betrouwbare overheid die toeziet op de naleving van de (mede) door haar opgestelde regels rondom leefbaarheid, en die zich zelf ook aan die regels houdt.