Verkiezingsprogramma

Inleiding

Voor elkaar! Dat is ons motto voor Leiden en onze politiek. De ChristenUnie wil de komende jaren verder werken aan een leefbare en groene stad waarin de overheid betrouwbaar en integer is, en zich ontfermt over mensen die het zelf niet redden. Het zijn de idealen die sinds de ChristenUnie in 1998 in de Leidse gemeenteraad kwam, onveranderd zijn gebleven.

We geloven dat het goed gaat met Leiden. In onze prachtige stad is het goed toeven. Leiden is een mooie stad om te zien en te ontdekken, er is veel werk in economische topsectoren en het voorzieningenniveau van onderwijs, sportvelden, winkels en horeca is hoog. Er zijn veel organisaties en verenigingen die actief zijn in de stad. Gewoon omdat het onze stad is en we ons verbonden voelen. Kerken, De Bakkerij, vrijwilligersorganisaties zoals Present, iDoe, Schuldhulpmaatje en Jobhulpmaatje, maar ook vrijwilligers in het Leidse verenigingsleven laten zien dat Leiden een stad is waar we er voor elkaar zijn.

In dit verkiezingsprogramma willen we laten zien wat we van waarde vinden. Maar we willen in dit programma ook laten zien waarom onze idealen in deze stad meer dan ooit van waarde zijn, wat we met onze idealen voor Leiden willen betekenen, en waarom Leiden een sterke ChristenUnie nodig heeft:

  • Een sterke ChristenUnie is nodig omdat in tijden van economische voorspoed te veel mensen niet meeprofiteren. Duizenden stadsgenoten zijn op het moment van schrijven afhankelijk van een bijstandsuitkering. Het huidige economisch succes van de stad betekent niet voor iedereen vooruitgang. Dat moet anders. We mogen dankbaar zijn voor economische successen, maar tegelijk moet de overheid zorgen voor een lokale economie waarin iedereen in die successen deelt.

  • Een sterke ChristenUnie is nodig omdat het nog te vaak niet goed gaat met de uitvoering van de zorgtaken die de gemeente heeft. In plaats van goede zorg is goedkope zorg het uitgangspunt geworden. Kinderen en jongeren die afhankelijk zijn van jeugdhulp staan te vaak op een wachtlijst, waardoor hun probleem alleen maar groter wordt. Te vaak krijgen ze niet de juiste en passende zorg, of krijgen ze niet genoeg van de juiste zorg. De gemeente vraagt veel van ouders, familieleden en de sociale omgeving van kwetsbare mensen, en regelmatig is dat te veel gevraagd. We geloven dat zorg efficiënter kan, maar goede en passende zorg en aandacht voor mensen moet weer voorop staan.

  • Een sterke ChristenUnie is nodig omdat de stad een verandering moet doormaken naar een duurzame stad. Leiden moet klaar zijn voor een veranderend klimaat, met meer regen en meer periodes van hitte. Maar Leiden moet ook verantwoordelijkheid nemen om zelf onderdeel uit te maken van de oplossing voor klimaatverandering.

  • Een sterke ChristenUnie is nodig omdat de leefbaarheid van de stad in het geding is.De balans tussen een stad waar gewoond kan worden en waar horeca en evenementen een proportionele rol spelen staat onder druk. Ook voor de leefbaarheid in de Leidse woonwijken buiten de binnenstad is een goede balans niet vanzelfsprekend. Veel mensen kunnen geen woning vinden door snel stijgende huizenprijzen. Tegelijkertijd mogen projectontwikkelaars vaak zomaar hun gang gaan met buurtontwrichtende projecten, waardoor wijken veel te vol worden gebouwd en verstenen. Hierop moet Leiden actie ondernemen. Juist waar de woningnood hoog is, heeft de gemeente een taak om de leefbaarheid van de stad en de woonomgeving te beschermen! Het is ontzettend belangrijk dat de buurten waar mensen wonen fijne, mooie en gezonde plaatsen zijn. De ChristenUnie vindt dat de moeite waard om voor te werken.

Voor de ChristenUnie is politiek meer dan wat we met de stad willen. U mag ons ook aanspreken en afrekenen op hoe we politiek bedrijven. Voor ons is politiek ook: samen zoeken naar het goede. Luisteren naar elkaar. Weten waar je het over hebt, de dossiers goed kennen. Spreken zonder meel in de mond. Oog hebben voor de noden van een ander, ook als we het niet eens zijn. Zorgvuldig omgaan met geld. Geen plannen maken die niet betaald kunnen worden. En de daad bij het woord voegen.

Lees hier het gehele verkiezingsprogramma 2018-2022