Verkiezingsprogramma

Inleiding

Samen Recht Doen! Dat is ons motto voor Leiden en de missie van onze politiek. Het is goed toeven in onze prachtige stad. Ondanks dat veel Leidenaren hard getroffenen zijn door de gevolgen van de Coronapandemie, zien we dat het goed gaat met Leiden en dat de economie zich snel herstelt. Er is werkgelegenheid en het voorzieningenniveau van onderwijs, sportvelden, winkels en horeca is hoog. Er zijn veel organisaties en verenigingen actief in de stad die Leiden elke dag een beetje mooier maken. Kerken, De Bakkerij, vrijwilligersorganisaties als Present, iDoe, Schuldhulpmaatje en Jobhulpmaatje, laten naast vrijwilligers in het Leidse verenigingsleven zien dat Leiden een stad van compassie is, waarin we er voor elkaar zijn en waarin we samen het goede zoeken voor de stad. De ChristenUnie wil die kant: het ‘samen’ van Leiden versterken. Een andere kant van ons motto is: ‘recht doen’. De ChristenUnie wil recht doen:

  • aan álle inwoners door te zorgen voor een overheid die dichtbij hen staat in plaats van ver weg voelt en soms ook is;

  • aan de schepping door te bouwen aan een groenere, leefbare stad voor toekomstige generaties die voorbereid is op klimaatverandering;

  • aan Leidenaren die niet meeprofiteren van het economisch succes door hen tijdelijk of blijvend hulp en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Daarom is de kern van dit verkiezingsprogramma: Samen Recht Doen!

Lees hier het gehele verkiezingsprogramma 2022-2026

Lees hier een uitgebreide samenvatting van het verkiezingsprogramma 2022-2026