Standpunten

Standpunten van A - Z

Afval

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Afvalscheiding is een makkelijke manier om betrokken te zijn bij verduurzaming. De gemeente moet zorgen voor voldoende mogelijkheden voor mensen om hun afval te scheiden waar dat bewezen duurzaamheidswinst oplevert. Als het achteraf scheiden van het afval effectiever en efficiënter is, moet de gemeente daarvoor kiezen. Inwoners die zich willen inzetten voor duurzame (afval-)projecten in de stad moeten door de gemeente worden ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan projecten die afval verminderen zoals de verpakkingsvrije winkel en reparatiecafés waar kapotte elektronica een tweede leven krijgt in plaats van weggegooid te worden.

Autoverkeer

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

In en om Leiden is te veel autoverkeer. Dat is niet duurzaam en zeker onze binnenstad is daar niet op gebouwd. Om Leiden goed bereikbaar te houden wil de ChristenUnie graag vervoersmiddelen stimuleren die de stad en het milieu ontzien: de fiets en schoon openbaar vervoer. Het autoverkeer in de binnenstad moet beperkt blijven tot bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer moeten om de stad heen geleid worden en bezoekers kunnen parkeren in de nieuwe parkeergarages op de Lammermarkt of Garenmarkt. Naast het ontmoedigen van autoverkeer vindt de ChristenUnie het belangrijk om te zoeken naar goede verkeersoplossingen om de binnenstad heen. De Rijnlandroute is hiervoor geen oplossing. Daarom heeft de ChristenUnie zich jarenlang verzet tegen deze niet duurzame en niet groene variant.

Om genoeg geld te kunnen verdienen met de parkeergarages is de gemeente Leiden een campagne begonnen om regiobewoners te verleiden met de auto naar Leiden te komen. Dit is de wereld op zijn kop. We moeten werken aan een stad met minder in plaats van meer autoverkeer! Zeker voor bezoekers uit de buurgemeenten, die vaak prima op de fiets kunnen komen. 

Het terugdringen van het autoverkeer is nodig voor de leefbaarheid, volksgezondheid en uiteindelijk ook de bereikbaarheid van Leiden. CO2-reductie en verlaging van andere uitstoot zoals fijnstof en NOx (stikstofoxiden) moeten volgens de ChristenUnie standaard een onderdeel worden van gemeentelijke vervoersplannen. De ChristenUnie wil de bestaande milieuzones uitbreiden en ook oude dieselauto’s weren uit de binnenstad. De gemeente moet ook onderzoeken of de zeer vervuilende tweetaktmotoren in brommers en scooters sneller kunnen worden geweerd van de straat. De ChristenUnie vindt dat de gemeente een actief beleid moet gaan voeren op snelheidsverlaging in de binnenstad en op de singels. Om dit te bereiken moet de gemeente bestaande juridische of reglementaire obstakels wegnemen. De mogelijkheden voor het plaatsen en gebruik van elektrische oplaadpunten moeten beter onder de aandacht van bewoners worden gebracht. Ook moet de gemeente een aantal locaties op uitvalswegen in kaart brengen waar snellaadstations voor elektrische auto’s kunnen komen.