Standpunten

Standpunten van A - Z

Fietsen

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Leiden is bij uitstek een fietsstad. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er voldoende fietsparkeergelegenheid is, vooral bij stations. Dit betreft zowel gratis als betaalde stalling. De ChristenUnie wil zo onder andere dat de gratis bewaakte stalling aan de zeezijde van het station open blijft om fietsparkeerproblemen op en nabij het plein aan de zeezijde te voorkomen. Ook bij station Lammenschans moeten er meer fietsparkeermogelijkheden komen, en zowel bij Lammenschans als de Vink moet de kwaliteit van de stallingen verbeterd worden Dit alles helpt ook bij het terugdringen van fietsendiefstal. Diefstal blijft een groot probleem, en verdient de volste aandacht van de politie. Goede verlichting van de fietsenstallingen is daarbij van groot belang.

 De ChristenUnie wil concreet werk maken van onveilige verkeerssituaties voor fietsers, vooral rond scholen en het stationsgebied. Het is belangrijk dat de gemeente hierbij probleemgericht handelt: de gevaarlijkste plaatsen moeten het eerst worden aangepakt.

Financiƫn

Laatst gewijzigd op: 30-03-18

zie Begrotingsbeleid