Standpunten

Standpunten van A - Z

Jeugdhulp

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit is een grote opgave, omdat we het met fors minder geld moeten doen dan voorheen beschikbaar was. Helaas is de jeugdzorg nu niet zo goed als we zouden willen. Er zijn nog steeds te veel wachtlijsten en wordt er lang niet altijd de zorg geleverd die kinderen en jongeren nodig hebben. De ChristenUnie vindt dat de kwaliteit te vaak door de ondergrens is gegaan. Daarom willen we dat de gemeente duidelijke regels stelt met betrekking tot deze kwaliteit. Ook is de aansluiting van jeugdhulp op volwassenzorg nog niet goed. De ChristenUnie wil voorkomen dat jongeren alle zorg verliezen zodra ze 18 worden. Om tot een betere jeugdzorg te komen zijn meer geld en een andere houding en werkwijze nodig. Gelukkig is dankzij de ChristenUnie het huidige budget al wel verhoogd, maar het is nog niet genoeg. Daarom moet er geld bij zodat wachtlijsten weggewerkt kunnen worden, de juiste zorg kan worden geleverd, de aansluiting tussen jeugd- en volwassenzorg goed kan verlopen en er meer capaciteit voor de verschillende zorgteams komt. 

Als het om kwetsbare gezinnen gaat willen we liever problemen voorkomen dan genezen. Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, verwaarlozing en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend zijn bij alle inwoners.

Preventie, veiligheid en welzijnswerk horen ook bij een goede jeugdhulp. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de gemeente, huisartsen, welzijnswerk, jeugd- en (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, politie en horeca goed samenwerken. Goed functionerende Jeugd- en Gezinsteams zijn van groot belang om problemen bij kinderen en jongeren aan te pakken voordat de problemen onbeheersbaar worden. De gemeente moet daarom zorgen dat deze teams over goede voorzieningen beschikken. Dit zijn onder meer goede werkplekken en voldoende training om problemen tijdig te herkennen en gezinnen waar nodig goed te kunnen helpen en doorverwijzen.