Afdeling

Wie zijn wij?


De ChristenUnie Leiden en omstreken is de lokale afdeling van de ChristenUnie voor de Leidse regio, met circa 200 leden. We zijn met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Leiden. De fractie bestaat naast fractievoorzitter/raadslid Pieter Krol, uit de duo-raadsleden Albert Brink, Matthijs Vet en Dagmar Doorn. Pieter Hoogstraten is fractie-assistent.


De ChristenUnie is niet de grootste partij in Leiden, maar heeft in de afgelopen jaren veel waardering opgebouwd in de gemeenteraad en in de stad. Dat komt doordat we kritisch zijn, er een hekel aan hebben zomaar wat te roepen, kunnen luisteren, prioriteiten stellen en ons constructief opstellen.


De ChristenUnie Leiden wil herkenbaar zijn door: de menselijke maat te zoeken, sociaal te zijn, vanuit een christelijke motivatie op te komen voor het milieu en door een solide financieel beleid. Dit profiel komt voort uit de visie die we op de samenleving hebben.


De gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten maken ook deel uit van onze afdeling. In Leiderdorp werken we samen met SGP. In de overige gemeenten is de ChristenUnie momenteel niet actief.