Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De ChristenUnie Leiden en omstreken is de lokale afdeling van de ChristenUnie voor de Leidse regio. Al jaren schommelt het aantal leden rond de 150; daarbij komen nog de PerspectieF-jongeren, die in Leiden geen afzonderlijke afdeling hebben. We zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Leiden. In Leiderdorp werken we samen met SGP en CDA. In Oegstgeest werken we samen met het CDA. 

De afdeling Leiden is in 1998 voortgekomen uit een samenwerkingsverband van GPV en RPF. Samen met de SGP veroverden we in 1998 een zetel in de raad, voor het eerst sinds de periode 1974-1978 toen de GPV/SGP-lijst een zetel in de raad had. Filip van As is raadslid geweest van 1998 tot 2006, bijgestaan door onder anderen Janine Clement-de Jonge. Na 2006 stopte Filip zijn raadslidmaatschap maar stelde zich wel beschikbaar als wethouder mocht daar interesse voor zijn. Op dit moment zijn we in de Leidse raad vertegenwoordigd door Mart Keuning geflankeerd door Carlijn Bergwerff, Pieter Krol en Wiebe Niemeijer als duo-raadsleden. 

GPV en RPF zijn in 2001 gefuseerd in de ChristenUnie. In Leiden liepen we voor de troepen uit, want we noemden onszelf al ChristenUnie voordat dat landelijk rond was. In 2005 heeft de afdeling Leiderdorp zich bij de afdeling Leiden aangesloten. In 2013 kwam daar ook Oegstgeest bij. Sinds 2016 heet de afdeling officieel Leiden en omstreken.

De ChristenUnie is niet de grootste partij in Leiden, maar heeft in de afgelopen jaren veel waardering opgebouwd in de gemeenteraad en in de stad. Dat komt doordat we kritisch zijn, er een hekel aan hebben zomaar wat te roepen, kunnen luisteren, prioriteiten stellen en ons constructief opstellen.
De ChristenUnie Leiden wil herkenbaar zijn door: de menselijke maat te zoeken, sociaal te zijn, vanuit een christelijke motivatie op te komen voor het milieu en door een solide financieel beleid. Dit profiel komt voort uit de visie die we op de samenleving hebben.