Standpunten

Standpunten van A - Z

Cultuur

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Cultuur is belangrijk voor mensen om te ontspannen en hun horizon te verbreden. Ook in het culturele domein is het rijke Leidse verenigingsleven zichtbaar. De ChristenUnie wil geen verdere bezuinigingen op de bestaande bibliotheekvoorzieningen en de muziekschool. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in Leiden de mogelijkheid hebben om zich te leren uitdrukken in muziek, dans en andere creativiteit. Net als bij sport wil de ChristenUnie daarom dat de muziekschool, de bibliotheek, theaters en musea ook toegankelijk zijn voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod is. Dit zet ons als stad goed op de kaart. Subsidies moeten worden gericht op het kunnen aanbieden van kwalitatief goede programma’s en het geven van ruimte aan nieuw talent. Cultuursubsidies zijn wat de ChristenUnie betreft niet bedoeld voor commerciële evenementen. Ten slotte kan kunst de openbare ruimte verrijken. Daarbij vindt de ChristenUnie het wel belangrijk dat het de openbare ruimte ook echt mooier maakt en dat de kunst past in de buurt of wijk.