Nieuws

 1. spoorverbinding Leiden-Utrecht.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 6 juli 2021 om 17:23

  CU-voorstel zet verbetering spoorverbinding Leiden-Utrecht op de kaart

  In de raadsvergadering van 3 juni j.l. is de Regionale Strategie Mobiliteit besproken. Dit is een gezamenlijk visiedocument van alle gemeenten in de regio met daarin de strategie voor de regionale mobiliteitsvraagstukken.

  Lees verder
 2. rode-beuk-groenesteeg leiden.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 7 juni 2021 om 20:45

  ChristenUnie: Meer bomen en bestaande bomen beter beschermen

  Op 3 juni heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel voor de nieuwe Bomenverordening besproken.

  Lees verder
 3. Buurttuinen2016.png
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 26 april 2021 om 20:54

  ChristenUnie wil behoud van Groene Oostvlietpolder

  In de raadsvergadering van 8 april j.l. is de Visie Stadstuinieren van het college besproken. In dit document staat beschreven hoe de gemeente Leiden een bijdrage wil leveren aan het gebruik van stadstuinen, volkstuinen, buurt- of schoolmoestuinen.

  Lees verder
 4. Roomburgerpark-aanzicht-vanaf-Vollenhovenkade.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 6 april 2021 om 21:56

  Hoe nu verder na het referendum over het Roomburgerpark?

  De ChristenUnie is blij dat de inwoners van Leiden in overgrote meerderheid tegen het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark hebben gestemd. 

  Lees verder
 5. Leiden5
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 11 maart 2021 om 11:00

  ChristenUnie roept college in open brief op: kom met Leidse Exitstrategie Corona als perspectief op een Leidse Lente

  Al meer dan een jaar leggen de coronamaatregelen het maatschappelijke leven in Leiden op ingrijpende wijze stil. Reden voor de fractie van de ChristenUnie Leiden om het College van Burgemeester en Wethouders een open brief te sturen. 

  Lees verder
 6. Leiden5
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 4 februari 2021 om 21:46

  ChristenUnie: bescherm bestaande horeca, bescherm bewoners

  Op donderdag 28 januari heeft de Leidse gemeenteraad de nieuwe Horecavisie besproken. In deze visie maakt de gemeente duidelijk hoe het op verschillende plekken in de stad aankijkt tegen bijvoorbeeld de komst van een hotel, restaurant of bar.

  Lees verder
 7. beedigingen.png
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 12 januari 2021 om 19:49

  Àgnes Glastra geïnstalleerd als duo-raadslid, Niek Blok en Matthijs Vet nieuwe fractie-assistenten

  Op 11 januari 2021 is Àgnes Glastra geïnstalleerd als duo-raadslid. Àgnes vervangt Céline Amoureus en neemt vanaf 19 januari 2021 plaats in de commissie Onderwijs & Samenleving.

  Lees verder
 8. Stadhuis.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 17 december 2020 om 16:31

  ChristenUnie tegen ophoging budget renovatie stadhuis

  De ChristenUnie heeft niet ingestemd met een voorstel van het College van B&W om extra geld beschikbaar te stellen voor de renovatie van het stadhuis. 

  Lees verder
 9. hooglandse kerkgracht
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 3 december 2020 om 14:50

  ChristenUnie pakt laaggeletterdheid aan

  De gemeenteraad van Leiden heeft een voorstel van de ChristenUnie aangenomen om laaggeletterdheid te voorkomen en tegen te gaan.

  Lees verder
 10. Foto Roomburgerpark.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 1 december 2020 om 14:19

  Herinrichting Roomburgerpark: ChristenUnie pleit voor behoud park

  Op 10 november is het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg besproken in de raad. Een voorstel waarin een deel van het huidige Roomburgerpark plaats moet maken voor een vierde hockeyveld.

  De ChristenUnie heeft al jaren een glashelder standpunt voor het Roomburgerpark: Het park moet vooral een park blijven, waar collectief van genoten kan worden.

  Lees verder