Nieuws

 1. Leiden8
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 11 november 2021 om 23:58

  Voor elkaar: Leids Mediafonds voor meerdere jaren gecontinueerd

  Bij de bespreking van de begroting voor 2022 is een motie van ChristenUnie en D66 aangenomen om het Leids Mediafonds tenminste tot en met 2025 te continueren.

  Lees verder
 2. Leiden3
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 11 november 2021 om 22:21

  Voor elkaar: forse subsidie voor initiatieven van inwoners voor participatie en ontmoeting

  Bij de bespreking van de begroting voor 2022 is een motie van ChristenUnie en de Partij van de Arbeid (PvdA) aangenomen waarmee in 2022 en 2023 in beide jaren ruim €180.000 subsidie is die inwoners kunnen aanvragen voor allerlei initiatieven die een bijdrage leveren aan vormen van participatie en ontmoeting in hun leefomgeving.

  Lees verder
 3. Leiden7
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 11 november 2021 om 22:18

  ChristenUnie reikt Duidelijk-Verhaal-Bokaal 2021 uit aan Lianne Raat (PvdD)

  Bij de behandeling van de begroting op 11 november 2021 heeft onze fractievoorzitter Pieter Krol de jaarlijkse Duidelijk-Verhaal-Bokaal uitgereikt aan Lianne Raat (PvdD).

  Lees verder
 4. Krol banner.png
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 29 september 2021 om 15:00

  Pieter Krol voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie Leiden

  Het bestuur van ChristenUnie Leiden e.o. draagt Pieter Krol voor als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022. Krol was ook bij de vorige verkiezingen lijsttrekker en leidt sinds maart 2018 de ChristenUnie-fractie in de Leidse gemeenteraad.

  Lees verder
 5. Leiden1
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 13 juli 2021 om 21:19

  Bijdrage Pieter Krol aan Algemene Beschouwingen

  Op 24 juni 2021 vonden de Algemene Beschouwingen bij de Kaderbrief 2021-2025 plaats. Fractievoorzitter Pieter Krol had de volgende bijdrage:

  Lees verder
 6. spoorverbinding Leiden-Utrecht.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 6 juli 2021 om 17:23

  CU-voorstel zet verbetering spoorverbinding Leiden-Utrecht op de kaart

  In de raadsvergadering van 3 juni j.l. is de Regionale Strategie Mobiliteit besproken. Dit is een gezamenlijk visiedocument van alle gemeenten in de regio met daarin de strategie voor de regionale mobiliteitsvraagstukken.

  Lees verder
 7. rode-beuk-groenesteeg leiden.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 7 juni 2021 om 20:45

  ChristenUnie: Meer bomen en bestaande bomen beter beschermen

  Op 3 juni heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel voor de nieuwe Bomenverordening besproken.

  Lees verder
 8. Buurttuinen2016.png
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 26 april 2021 om 20:54

  ChristenUnie wil behoud van Groene Oostvlietpolder

  In de raadsvergadering van 8 april j.l. is de Visie Stadstuinieren van het college besproken. In dit document staat beschreven hoe de gemeente Leiden een bijdrage wil leveren aan het gebruik van stadstuinen, volkstuinen, buurt- of schoolmoestuinen.

  Lees verder
 9. Roomburgerpark-aanzicht-vanaf-Vollenhovenkade.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 6 april 2021 om 21:56

  Hoe nu verder na het referendum over het Roomburgerpark?

  De ChristenUnie is blij dat de inwoners van Leiden in overgrote meerderheid tegen het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark hebben gestemd. 

  Lees verder
 10. Leiden5
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 11 maart 2021 om 11:00

  ChristenUnie roept college in open brief op: kom met Leidse Exitstrategie Corona als perspectief op een Leidse Lente

  Al meer dan een jaar leggen de coronamaatregelen het maatschappelijke leven in Leiden op ingrijpende wijze stil. Reden voor de fractie van de ChristenUnie Leiden om het College van Burgemeester en Wethouders een open brief te sturen. 

  Lees verder