Nieuws

 1. Stadhuis.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 17 december 2020 om 16:31

  ChristenUnie tegen ophoging budget renovatie stadhuis

  De ChristenUnie heeft niet ingestemd met een voorstel van het College van B&W om extra geld beschikbaar te stellen voor de renovatie van het stadhuis. 

  Lees verder
 2. hooglandse kerkgracht
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 3 december 2020 om 14:50

  ChristenUnie pakt laaggeletterdheid aan

  De gemeenteraad van Leiden heeft een voorstel van de ChristenUnie aangenomen om laaggeletterdheid te voorkomen en tegen te gaan.

  Lees verder
 3. Foto Roomburgerpark.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 1 december 2020 om 14:19

  Herinrichting Roomburgerpark: ChristenUnie pleit voor behoud park

  Op 10 november is het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg besproken in de raad. Een voorstel waarin een deel van het huidige Roomburgerpark plaats moet maken voor een vierde hockeyveld.

  De ChristenUnie heeft al jaren een glashelder standpunt voor het Roomburgerpark: Het park moet vooral een park blijven, waar collectief van genoten kan worden.

  Lees verder
 4. dvb2020.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 13 november 2020 om 14:27

  Goed verhaal-bokaal uitgereikt aan Maarten de Crom (VVD)

  Bij de algemene beschouwingen heeft Pieter Krol namens de ChristenUnie de de jaarlijkse Goed-Verhaal-Bokaal uitgereikt aan VVD Leiden-raadslid Maarten de Crom. 

  Lees verder
 5. Leiden8
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 20 september 2020 om 11:52

  ChristenUnie en PvdA vragen college om mogelijkheden voor zelfbewoningsplicht te onderzoeken

  De ChristenUnie heeft samen met de PvdA middels een motie het college van B&W opgeroepen een raadsvoorstel voor te bereiden voor de invoering van een zelfbewoningsplicht binnen de door het Rijk te stellen kaders. Ook hebben de ChristenUnie en de PvdA het college opgeroepen om bij nieuwbouwprojecten nu al aan te sturen op een zelfbewoningsplicht.

  Lees verder
 6. Leiden5
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 20 september 2020 om 10:42

  ChristenUnie wil actieplan om meer woningen te realiseren voor dak- en thuislozen

  De ChristenUnie heeft, gesteund door GroenLinks en de Partij van de Arbeid, het College van B&W opgeroepen om samen met de regiogemeenten tot een actieplan te komen, met zo nodig onconventionele maatregelen. Doel van het actieplan is om het tekort aan woningen waar dak- en thuislozen naartoe kunnen uitstromen terug te dringen en dak- en thuisloosheid te voorkomen.

  Lees verder
 7. Leiden7
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 20 september 2020 om 10:32

  PS|Theater krijgt broodnodige financiële steun

  Een voorstel van de ChristenUnie, ingediend samen met Partij Sleutelstad, Groenlinks en de Partij van de Arbeid, om extra geld te investeren voor PS|Theater is aangenomen.

  Lees verder
 8. Leiden9
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 19 september 2020 om 10:21

  ChristenUnie tikt College op de vingers over huisvestingsplannen voor scholen

  Door de ChristenUnie is, samen met de VVD, CDA en SP, een spoeddebat aangevraagd om te spreken over een vernieuwd plan over onderwijshuisvesting.

  Lees verder
 9. haarlemmerstraatgarage.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 27 juni 2020 om 14:58

  ChristenUnie stemt tegen verhogen Haarlemmerstraatgarage

  Onlangs hebben we in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid gesproken over een plan van het college om de Haarlemmerstraatgarage (boven de Albert Heijn aan de Hooigracht) te verhogen en uit te breiden met 88 parkeerplaatsen. De ChristenUnie steunt dit plan niet.

  Lees verder
 10. Uniper.png
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 28 mei 2020 om 23:30

  wensen en bedenkingen op Regionale Energiestrategie: CU vraag aandacht voor evenwichtige kostenverdeling

  Op 28 mei 2020 besprak de gemeenteraad de concept-Regionale Energiestrategie ("RES") Holland Rijnland. Het opstellen van een RES is een verplichting uit het Klimaatakkoord en is bedoeld om op regionaal niveau keuzes te maken om de klimaatagfspraken van Parijs (2015) te halen: CO2-uitstoot in 2030 verminderen met de helft ten opzichte van 1990. Doel van de bespreking was om Holland Rijnland onze wensen en bedenkingen mee te geven voor de definitieve RES 1.0.

  Lees verder