Berichten geschreven door ChristenUnie Leiden

 1. Leiden8
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 13 november 2021

  CU pleit samen met GL en CDA voor aanpak energiearmoede

  Samen met GroenLinks en het CDA diende de ChristenUie tijdens begrotingsbehandeling op 11 november 2021 met succes een voorstel in om €500.000 beschikbaar te stellen om energiearmoede aan te pakken. De Leidse raad steunde het wijzigingsvoorstel bij de begroting op 11 november.

  Lees verder
 2. Leiden9
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 12 november 2021

  Twee CU-voorstellen voor betere participatie aangenomen

  In de raadsvergadering van 7 november 2021 heeft de ChristenUnie twee vooral praktisch ingestoken voorstellen ingediend, om daarmee een bijdrage te leveren aan betere participatie. Beide voorstellen zijn met ruime meerderheid aangenomen.

  Lees verder
 3. Leiden4
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 12 november 2021

  Voor elkaar: meer en betere begeleiding voor dakloze jongeren

  Bij de bespreking van de begroting voor 2022 is een voorstel van de ChristenUnie en de SP aangenomen om jongeren die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden de komende jaren beter te begeleiden.

  Lees verder
 4. Leiden8
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 11 november 2021

  Voor elkaar: Leids Mediafonds voor meerdere jaren gecontinueerd

  Bij de bespreking van de begroting voor 2022 is een motie van ChristenUnie en D66 aangenomen om het Leids Mediafonds tenminste tot en met 2025 te continueren.

  Lees verder
 5. Leiden3
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 11 november 2021

  Voor elkaar: forse subsidie voor initiatieven van inwoners voor participatie en ontmoeting

  Bij de bespreking van de begroting voor 2022 is een motie van ChristenUnie en de Partij van de Arbeid (PvdA) aangenomen waarmee in 2022 en 2023 in beide jaren ruim €180.000 subsidie is die inwoners kunnen aanvragen voor allerlei initiatieven die een bijdrage leveren aan vormen van participatie en ontmoeting in hun leefomgeving.

  Lees verder
 6. Leiden7
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 11 november 2021

  ChristenUnie reikt Duidelijk-Verhaal-Bokaal 2021 uit aan Lianne Raat (PvdD)

  Bij de behandeling van de begroting op 11 november 2021 heeft onze fractievoorzitter Pieter Krol de jaarlijkse Duidelijk-Verhaal-Bokaal uitgereikt aan Lianne Raat (PvdD).

  Lees verder
 7. Krol banner.png
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 29 september 2021

  Pieter Krol voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie Leiden

  Het bestuur van ChristenUnie Leiden e.o. draagt Pieter Krol voor als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022. Krol was ook bij de vorige verkiezingen lijsttrekker en leidt sinds maart 2018 de ChristenUnie-fractie in de Leidse gemeenteraad.

  Lees verder
 8. Leiden1
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 13 juli 2021

  Bijdrage Pieter Krol aan Algemene Beschouwingen

  Op 24 juni 2021 vonden de Algemene Beschouwingen bij de Kaderbrief 2021-2025 plaats. Fractievoorzitter Pieter Krol had de volgende bijdrage:

  Lees verder
 9. spoorverbinding Leiden-Utrecht.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 6 juli 2021

  CU-voorstel zet verbetering spoorverbinding Leiden-Utrecht op de kaart

  In de raadsvergadering van 3 juni j.l. is de Regionale Strategie Mobiliteit besproken. Dit is een gezamenlijk visiedocument van alle gemeenten in de regio met daarin de strategie voor de regionale mobiliteitsvraagstukken.

  Lees verder
 10. rode-beuk-groenesteeg leiden.jpg
  CU Leiden Blauw
  Door ChristenUnie Leiden op 7 juni 2021

  ChristenUnie: Meer bomen en bestaande bomen beter beschermen

  Op 3 juni heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel voor de nieuwe Bomenverordening besproken.

  Lees verder