Berichten geschreven door Albert Brink

 1. Leiden
  2 Albert Brink.jpg
  Door Albert Brink op 6 juni 2024

  ChristenUnie wil graag meer concrete acties om participatie versterken

  Participatie gaat over het betrekken van burgers bij beleid en besluitvorming. Helaas gaat het in Leiden vaak niet goed op het gebied van participatie. Soms worden inwoners niet of te laat betrokken bij plannen in hun buurt, terwijl de plannen vaak grote impact hebben op hun leefomgeving.

  Lees verder
 2. wateroverlast.JPG
  2 Albert Brink.jpg
  Door Albert Brink op 25 april 2024

  Subsidie voor klimaatadaptieve en duurzame maatregelen.

  In de raadsvergadering van 4 april j.l. heeft de gemeenteraad gesproken over de nieuwe Riool- en Waterzorgheffing. Deze nieuwe belasting gaat de huidige Rioolheffing vervangen en moet alle kosten dekken die met ons drinkwater, ons afvalwater en onze droge voeten te maken hebben. Gezien de regenbuien die steeds heftiger worden, een grote jaarlijkse kostenpost voor de gemeente.

  Lees verder
 3. Veiligheid
  2 Albert Brink.jpg
  Door Albert Brink op 18 maart 2024

  Leiden wil een vrijwillige burgerhulpverleningsorganisatie bij rampen

  De gemeenten in Nederland hebben de wettelijke verplichting zorg te dragen voor haar burgers bij crises en rampen. Die verantwoordelijkheid voor crisisbeheersing en rampenbestrijding is voor Leiden belegd bij de Veligheidsregio Hollands Midden.

  Lees verder
 4. Autorijders.jpg
  2 Albert Brink.jpg
  Door Albert Brink op 13 november 2023

  ChristenUnie stemt in met invoering nieuw parkeerbeleid

  Op dit moment wordt de uitbreiding van het betaald-parkeren-gebied in Leiden stap voor stap ingevoerd. Als ChristenUnie steunden we die plannen van het college omdat wij geloven dat dit in een aantal woonwijken een aantal parkeerproblemen zal gaan oplossen.

  Lees verder
 5. JvH-0000-scaled.jpg
  2 Albert Brink.jpg
  Door Albert Brink op 20 oktober 2023

  ChristenUnie stemt in met herinrichting Jan van Houtkade

  Door de raad is op 12 oktober een voorstel voor de herinrichting van de Jan van Houtkade en de Koepoortsbrug aangenomen. Dit plan betekent een substantiële kwaliteitsverbetering van dit gebied. Minder verharding, meer groen, en door de inrichting als een 30km/h straat een verbetering van de verkeersveiligheid.

  Lees verder
 6. Noordeinde.jpg
  2 Albert Brink.jpg
  Door Albert Brink op 20 oktober 2023

  ChristenUnie wil een toegankelijk Noordeinde

  In de raadsvergadering van 12 oktober j.l. is een raadsvoorstel voor de nieuwe inrichting van het Noordeinde aangenomen. Een mooi plan dat op een aantal punten een verbetering betekent. Op het punt van toegankelijkheid voor voetgangers vindt de ChristenUnie dat het voorstel nog niet ver genoeg gaat.

  Lees verder
 7. vuurwerk.jpg
  2 Albert Brink.jpg
  Door Albert Brink op 7 augustus 2023

  ChristenUnie Leiden wil stadsfeest tijdens Oud en Nieuw

  In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de manier waarop we in Leiden Oud en Nieuw vieren. De grootste verandering is wel dat er steeds meer delen van de stad vuurwerkvrij worden. Stap voor stap gaan we er als stad naar toe dat er géén consumentenvuurwerk meer mag worden afgestoken.

  Lees verder
 8. Zorg voor de schepping.jpg
  2 Albert Brink.jpg
  Door Albert Brink op 30 juli 2023

  ChristenUnie Leiden wil een kritisch blik op ecologisch groenbeheer

  De gemeente kiest in Leiden steeds vaker voor ecologisch groenbeheer. Dat is mooi, want ecologisch beheer en onderhoud van bermen levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

  Lees verder
 9. Cocaine.jpg
  2 Albert Brink.jpg
  Door Albert Brink op 26 juni 2023

  Drugsgebruik is niet normaal!

  In de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid is het thema Veiligheid besproken. Eén van de onderwerpen die toen aan de orde kwam is drugsoverlast. Drugsgebruik brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en bovendien zijn sommige drugs erg verslavend. In discussies daarover wordt vaak gepleit voor keuzevrijheid. Drugs zijn weliswaar slecht voor de gezondheid, maar dat zijn drank en sigaretten ook, zo stelt men.

  Lees verder
 10. Fietsenstalling.jpg
  2 Albert Brink.jpg
  Door Albert Brink op 26 juni 2023

  Nieuwe openbare fietsenstalling bij de Hartebrugkerk

  De ChristenUnie is blij met de plannen van het college voor een extra fietsenstalling in de binnenstad. Omdat er maar weinig ruimte is in de binnenstad, is het nodig om samenwerking te zoeken met private partijen.

  Lees verder