Berichten geschreven door Dagmar Doorn

 1. Studenten samenwerking.jpg
  4 Dagmar Doorn.jpg
  Door Dagmar Doorn op 30 augustus 2023

  Meer doen om uitval van MBO-studenten tegen te gaan

  De afgelopen jaren is de uitval van jongeren die beginnen met een opleiding binnen het MBO steeds meer toegenomen. De uitval binnen MBO1 ligt nu boven de 30% en ook binnen MBO2 is de uitval hoog. Voor jongeren is het van essentieel belang om een goede start op de arbeidsmarkt te maken om een plekje in de maatschappij te vinden. Daarom moet de uitval van jongeren op het MBO zoveel mogelijk tegengegaan en beperkt worden. 
  Lees verder
 2. Vluchtelingen
  4 Dagmar Doorn.jpg
  Door Dagmar Doorn op 6 juni 2023

  ChristenUnie pleit voor humane opvang vluchtelingen

  De afgelopen jaren is gebleken dat we ons als stad zo veel mogelijk moeten voorbereiden op grotere vluchtelingenstromen dan we wellicht in eerste instantie gedacht hadden. De ChristenUnie is ontzettend blij met het werk dat allemaal verzet is in Leiden om opvang van vluchtelingen te realiseren. Dit werk is ook vruchtbaar gebleken, al 340 plekken zijn gerealiseerd en daarmee is in principe de taak vervuld die de gemeente Leiden vanuit het COA ontvangen heeft.
  Lees verder
 3. Ontwerp zonder titel (7).png
  1 Pieter Krol.jpg 4 Dagmar Doorn.jpg
  Door Pieter Krol, Dagmar Doorn op 1 december 2022

  Een extra beweegtuin voor ouderen in Leiden

  Voor iedereen is het belangrijk om gezond te blijven en te bewegen, voor jong en oud. Voor ouderen is het vaak lastiger om te sporten en gebruik te maken van de sportfaciliteiten die Leiden te bieden heeft.

  Lees verder
 4. woningbouw kwetsbaar.png
  1 Pieter Krol.jpg 4 Dagmar Doorn.jpg
  Door Pieter Krol, Dagmar Doorn op 8 juli 2022

  Perspectief voor huisvesting van kwetsbare Leidenaren

  De woningmarkt zit op slot. Er zijn enorme wachtlijsten om in aanmerking te komen voor betaalbare (huur)woningen. Zeker kwetsbare doelgroepen, zoals daklozen en asielzoekers, zijn hier de dupe van. Bovendien heeft het stadsbestuur er tot teleurstelling van de ChristenUnie twee jaar geleden voor gekozen om de Bed-Bad-Broodvoorziening, waar uitgeprocedeerde asielzoekers werden opgevangen, te sluiten. 

  Lees verder