ChristenUnie stemt in met nieuwe parkeerverordening

Auto navigatie.jpg
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 10 maart 2023 om 09:00

ChristenUnie stemt in met nieuwe parkeerverordening

Op donderdag 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de parkeerverordening waarin wordt geregeld dat het betaald-parkeren-gebied in Leiden fors wordt uitgebreid. De CU heeft met dit plan ingestemd, omdat wij geloven dat deze nieuwe verordening een groot aantal problemen m.b.t. parkeren in woonwijken oplost. Tegelijk willen we ook voorkomen dat er hiermee voor andere groepen Leidenaren weer nieuwe problemen ontstaan. 

Woonzorgcentra

Zo betekent de nieuwe regeling dat er een aantal woonzorgcentra in het gebied met betaald parkeren komen te liggen. Dus zal er betaald moeten worden als iemand met de auto op bezoek komt bij één van de bewoners of als vrijwilliger komt helpen. Dat werkt drempelverhogend en dat vindt de CU we een slechte ontwikkeling. Tijdens de coronaperiode hebben we immers gezien hoe belangrijk het is voor bewoners van woonzorgcentra om bezoek van familie of vrijwilligers te kunnen ontvangen. Alleen al om die reden zou het parkeren voor bezoekers van woonzorgcentra goedkoper moeten zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de zorgcentra die nu al in het betaald parkeren gebied liggen. De CU heeft hier bij de wethouder aandacht voor gevraagd en we zijn blij met de toezegging van de wethouder die zal onderzoeken hoe het parkeren van bezoekers bij woonzorgcentra kan worden vereenvoudigd. 

Parkeeroverlast

Een ander punt van zorg vindt de CU dat de parkeerdruk zal toenemen in wijken waar nog niet betaald hoeft te worden. Voor mensen die de auto niet vaak gebruiken, wordt het aantrekkelijk om te parkeren in de laatste woonwijken met gratis parkeermogelijkheid. Deze vorm van parkeeroverlast is er nu ook op de grenzen tussen betaald en niet-betaald parkeren, maar doordat er steeds minder straten overblijven waar gratis geparkeerd kan worden, zal de druk op die straten alleen maar toenemen. Om dit in de toekomst tegen te gaan, stellen we voor om juist in de wijken zonder regulering goed te meten wat deze nieuwe verordening doet met de parkeerdruk en de leefbaarheid.

Een jaar na invoering bijvoorbeeld zouden we kunnen evalueren wat de gevolgen zijn voor die wijk en eventueel met voorstellen en maatregelen komen om die problemen het hoofd te bieden. De wethouder kon ons toezeggen dat dit onderzoek er komt. 

Voorstellen

Verder hebben we samen met de VVD twee voorstellen ingediend, ter voorkoming van de specifiek schrijnende gevallen van bijvoorbeeld huurders die na sloop nieuwbouw geen vergunning meer kunnen krijgen als ze terugkeren op hun oude adres of bewoners die hun vergunning kwijtraken als zij hun woning splitsen in twee adressen, bijvoorbeeld om mantelzorg te kunnen verlenen aan een familielid. Helaas was er geen meerderheid te vinden voor die voorstellen. Samen met D66 hebben we een voorstel ingediend om een parkeervergunning voor kraamzorg mogelijk te maken. Dat laatste voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

Evaluatie

We zijn er van overtuigd dat deze parkeerverordening voor veel Leidenaars een verbetering betekend. Dit voorstel levert meer ruimte op voor groen in de stad. Jammer dat het ons niet gelukt is om voor die schrijnende gevallen een oplossing te bieden. De raad heeft ook besloten om het complete parkeerbeleid over twee jaar te evalueren. De CU zal, juist ook voor die schrijnende gevallen, goed vinger aan de pols houden en indien nodig bij het college aan de bel trekken bij de evaluatie over twee jaar.