Standpunten

Standpunten van A - Z

Schuldhulpverlening

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Goed economisch beleid kijkt ook naar Leidenaren die niet goed mee kunnen komen. Bijvoorbeeld wanneer mensen, door pech of eigen fouten, in de schulden zijn geraakt of zelfs zo ver in de problemen zitten dat ze dakloos (dreigen te) raken. De ChristenUnie wil werk maken van een goede en snel toegankelijke schuldhulpverlening, met prioriteit voor gezinnen. Schuldhulpverlening mag geen wachtlijsten kennen. Ook moet de gemeente goed samenwerken met woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties zoals het Schuldhulpmaatje om te voorkomen dat mensen dakloos worden als gevolg van grote schulden. Ook Leidenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen meer aandacht. De gemeente kan zijn inzet op vlak vergroten door naast het uitvoeren van de Participatiewet de sociale werkplaatsen in stand te houden en ‘social return’ altijd een eis te laten zijn bij overheidsinkoop en -aanbestedingen. Dat betekent dat we organisaties die opdrachten uitvoeren voor de gemeente, ook vragen mensen met een bijstandsuitkering in dienst te nemen.

Verder is het van belang dat de gemeente waar dat kan agressieve praktijken van incassobureaus tegengaat. Die brengen mensen vaak alleen maar verder in de problemen. Zo kan het gebeuren dat mensen met een kleine schuld, die schuld door deze bureaus alleen maar verder op zien lopen tot onhoudbare hoogten. De gemeente moet zelf ook een goede schuldeiser zijn. Dat betekent dat mensen de schuld die ze hebben moeten betalen, maar ook dat de gemeente er alles aan doet om de schuld niet onnodig op te laten lopen door allerlei incassokosten. Deze afspraken moeten ook met partners van de gemeente en bedrijven in de regio worden gemaakt. Goed voorbeeld doet volgen.

De ChristenUnie wil dat de gemeente de Voedselbank waar nodig helpt. De Voedselbank is een belangrijk vangnet voor mensen die in deze tijd financieel niet meer rond kunnen komen heeft en gaat de verspilling van voedsel tegen.

Sport

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Sport is een goede manier om mensen uit alle lagen van de Leidse maatschappij met elkaar in contact te brengen. Bovendien is sporten gezond: het helpt bij het bestrijden van overgewicht, dat ook onder de Leidse jeugd een probleem is. Volgens de ChristenUnie verdient breedtesport daarom volop gemeentelijke steun. De ChristenUnie ziet het echter niet als taak van de gemeente om belastinggeld te steken in topsport. Om te zorgen dat ook de kleinere kinderen voldoende mogelijkheden hebben om te bewegen wil de ChristenUnie niet bezuinigen op de speelplekken, maar blijven zorgen voor genoeg en groene speelplaatsen. Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen op school al in een vroeg stadium kennis maken met de verschillende sporten. Kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen kunnen wat de ChristenUnie betreft rekenen op de gemeente om bijvoorbeeld de contributie te betalen. De gemeente moet die mogelijkheid actief bij scholen en ouders bekend maken.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouderen en mensen met een handicap voldoende mogelijkheden krijgen om te sporten en bewegen. We zijn daarom voorstander van zogenaamde ‘beweegtuinen’. Dit zijn beweegtoestellen in een beweegvriendelijke buitenruimte, waardoor mensen met een rolstoel of rollator gemakkelijk kunnen bewegen. De hele openbare ruimte in de stad en in de wijken moet zo zijn ingericht dat jong en oud, met of zonder beperking, van de openbare ruimte gebruik kan maken.

Het is belangrijk dat de publieke ruimte voor sporten in de stad zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Als dat nodig is kan de gemeente sportvelden herverdelen, bijvoorbeeld door sportclubs samen te laten werken. Zo kan ruimte effectief worden benut voor de sporten waar meer ruimte nodig is en blijven sportvelden niet onnodig onbespeeld.

Stationsgebied

Laatst gewijzigd op: 25-03-18

Het stationsgebied wordt de komende jaren flink op de schop genomen. De ChristenUnie is altijd voorstander geweest van het opknappen van het stationsgebied, maar vindt dat er meer oog moet zijn voor de schaal van de stad, de bouwkwaliteit en een goede en groene openbare ruimte. Grote betonnen flats en kantoortorens passen niet in of pal naast de Leidse binnenstad. Dat betekent dat bij de plannen in het stationsgebied die nog ontwikkeld worden de bouwhoogtes en bouwvolumes beperkt moeten blijven.

Het stationsgebied is een belangrijke entree van de stad. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich inzet om het vervoer naar de binnenstad met kleinere, duurzame bussen te organiseren. Zo kan de route naar de binnenstad worden opgeknapt en leefbaarder en aantrekkelijker worden gemaakt.