Verantwoord omgaan met tekorten in het sociaal domein

Leiden8
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 19 november 2019 om 23:03

Verantwoord omgaan met tekorten in het sociaal domein

Vorige maand schreven we er al over: als gemeenteraad moesten we deze maand met elkaar in gesprek over hoe we de financiële tekorten in het sociaal domein (waar onder andere jeugdhulp en zorg voor kwetsbare inwoners onder vallen) in Leiden moeten oplossen. 

Dat was geen gemakkelijk gesprek, want de bezuinigingen die het College voorstelde raken nu juist de meest kwetsbare Leidenaren, die afhankelijk zijn van zorg en vaak een beperkt budget hebben.

Ook oplossingen zoeken buiten het sociaal domein

Onze belangrijkste inbreng in de discussie was een pleidooi om bij de zoektocht naar mogelijke bezuinigingen niet alleen naar het sociaal domein te kijken, maar om ook daarbuiten oplossingen te zoeken. We vinden het wrang dat we in Leiden fors investeren in bijvoorbeeld parkeergarages en een ringweg om het centrum van Leiden, terwijl we moeten bezuinigen op de hulp aan onder andere kinderen, vluchtelingen en ouderen. Helaas konden we (nog!) geen meerderheid voor dit standpunt vinden. We hebben echter hoop dat ook andere partijen in de nabije toekomst mee zullen bewegen in deze richting. 

Bezuinigingen verzachten

We hebben ook gepleit om een aantal van de voorgestelde bezuinigingen binnen het sociaal domein te verzachten of te schrappen. Op een aantal punten is dit gelukt, waar we uiteraard heel blij mee zijn.

Zo stelde het College voor om te stoppen met de jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor mensen die extra kosten hebben vanwege een beperking of chronische ziekte. Voor deze doelgroep betreft de tegemoetkoming een belangrijke bijdrage aan hun krappe budget, dus we vonden het onverantwoord om dit van hen weg te nemen. Met veel andere partijen hebben we met succes gevraagd om deze bezuiniging te schrappen.

Ook kon het College op ons verzoek bevestigen dat mensen die een beroep moeten doen op Beschermd Wonen, maar daar niet de juiste financiering voor hebben, niet op straat komen. Deze woonvorm is bedoeld voor mensen met een psychische aandoening die niet op zichzelf kunnen wonen, dus we vinden het belangrijk dat er met hen naar een oplossing wordt gezocht zodat ze niet op straat komen te staan.

Verder hebben we een voorstel ingediend om bij de besparingen in het sociaal domein te zoeken naar maatwerk of ondersteuning voor de mensen met een laag budget. We vinden het belangrijk dat er individuele oplossingen mogelijk zijn als mensen met een krappe beurs hard worden getroffen door de bezuinigingen. Dit voorstel werd gelukkig aangenomen.

Onoverkomelijke bezuinigingen

Helaas zijn er ook bezuinigingen overgebleven die wij onoverkomelijk vinden. Zo is er bijvoorbeeld een bezuiniging op de kinderopvang van kinderen die een ouder hebben die om medische of sociale omstandigheden tijdelijk niet kunnen werken. We vinden het juist voor deze kinderen belangrijk dat ze een deel van de week worden opgevangen in een veilige en stabiele omgeving. Ons voorstel om deze bezuiniging terug te draaien kon helaas niet op een meerderheid rekenen. Ook was er onvoldoende steun voor een voorstel dat wij samen met de SP indienden over het voortbestaan van de Bed-, Bad- en Broodopvang (BBB) voor vluchtelingen en het werk van de Stichting voor Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV). Het College wil de BBB op korte termijn sluiten en fors bezuinigen op de subsidie aan STUV. Met de SP stelden we voor om de sluiting van de BBB in elk geval met een jaar uit te stellen tot er meer duidelijkheid is voor de bewoners, maar ons voorstel werd helaas niet aangenomen. 

Deze twee pijnlijke maatregelen vinden we niet passen bij een sociale stad als Leiden, waarin we opkomen voor de meest kwetsbare inwoners. We hebben daarom niet ingestemd met het raadsvoorstel waarin deze bezuinigingen op het sociaal domein worden vastgesteld.

Vooruit kijken

We willen na deze lastige raadsvergadering met sommige pijnlijke besluiten, graag vooruit kijken. We zullen aandacht blijven vragen voor voldoende en kwalitatief goede zorg voor kinderen en kwetsbare Leidenaren. Ondertussen blijven we pleiten voor het zoeken naar oplossingen voor extra financiering buiten het sociaal domein. We hebben er vertrouwen in dat we uiteindelijk gehoor zullen vinden, zodat de gemeenteraad in de toekomst niet weer zulke pijnlijke besluiten hoeft te nemen.

Deel dit bericht