Goede zorg voor Leidenaren met een kleine portemonnee

bijstand - een weg uit de bijstand - met logo.jpg
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 18 oktober 2019 om 15:32

Goede zorg voor Leidenaren met een kleine portemonnee

Er zijn forse financiële tekorten in het Sociaal Domein, daar valt onder andere de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning onder. In de komende tijd gaan de Raad en het College met elkaar in gesprek hoe we omgaan met die tekorten. De inzet van de ChristenUnie zal zijn dat het College zijn blik moet verbreden en naar duurzame oplossingen zoekt, waar mogelijk binnen het Sociaal Domein, maar als het moet ook met bijvoorbeeld bezuinigingen daarbuiten. 

Forse versobering

Vooruitlopend hierop heeft het College alvast een hele pijnlijke bezuinigingsmaatregel voorgeleged aan de Gemeenteraad. Leidenaren met een kleine portemonnee (tot 120% van de bijstandsnorm) kunnen momenteel gebruik maken van een aanvullende zorgverzekering die zeer gunstig (bijna gratis) is. Daardoor zorgen we ervoor dat voor een aantal kwetsbare Leidenaren goede zorg is geregeld, onder andere om naar de tandarts te gaan of om fysiotherapie te ontvangen. Het College stelt voor om deze regeling fors te versoberen.

Onverantwoord
De ChristenUnie is hier fel tegenstander omdat het College niet heeft onderzocht wat de gevolgen van deze beleidswijziging. De ChristenUnie vindt het onverantwoord dat het College van Leidenaren met een kleine beurs 21 euro per maand (voor eenoudergezinnen) of 42 euro per maand (voor tweeoudergezinnen) extra vraagt voor deze verzekeringen. Dit geld gaat rechtstreeks af van het besteedbaar inkomen van deze Leidenaren terwijl ze daar nu soms voor een lange periode hun boodschappen voor doen. 
De ChristenUnie doet en denkt graag mee aan duurzame oplossingen, maar niet over de rug van kwetsbare Leidenaren.