Waardig Ouder Worden: Actieplan Vergrijzing

Leiden7
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 20 november 2019 om 22:53

Waardig Ouder Worden: Actieplan Vergrijzing

Bij de behandeling van de begroting heeft de Gemeenteraad unaniem een voorstel van de ChristenUnie aangenomen waarin aan het College van Burgemeester en Wethouders wordt verzocht om beleid te maken op de gevolgen van vergrijzing. De ChristenUnie heeft gevraagd om dat te doen door middel van een Actieplan Vergrijzing. 

Al langer is er een trend zichtbaar dat de (landelijke) overheid van ouderen vraagt om langer zelfstandig te wonen. Daar komt bij dat mensen steeds ouder worden. Concreet betekent dat voor Leiden bijvoorbeeld dat de hoeveelheid inwoners van 75 jaar en ouder in de komende tien jaar stijgt van 7.600 nu, naar ongeveer 12.600 in 2029. 

De ChristenUnie wil dat de gemeente integraal beleid ontwikkelt om ervoor te zorgen dat ouderen in Leiden waardig ouder kunnen worden, door ze zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk thuis te laten wonen. En als thuis wonen niet meer lukt: dat er passende woonvormen zijn, zoals kleinschalige initiatieven waarbij mensen in huiselijke en vertrouwde sfeer en met passende ondersteuning kunnen genieten van hun oude dag. 

De ChristenUnie wil dat thema's als zorg, participatie, sport & bewegen, woningen en voorzieningen in het kader van vergrijzing met elkaar worden verbonden. De gemeente heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol als het gaat om het bouwen van geschikte (levensloopbestendige) woningen. Ook is het belangrijk dat de openbare ruimte goed is ingericht en dat er voldoende goede voorzieningen, zoals parken en winkels in de buurt zijn, blijven of komen.

Verder willen we dat ouderen zich gewaardeerd en onderdeel van de samenleving blijven voelen. Dat zijn belangrijke basisvoorwaarden om het mogelijk te maken dat mensen in hun eigen omgeving waardig ouder kunnen worden. Samen met organisaties en inwoners uit de stad gaan we aan de slag om dit Actieplan Vergrijzing te realiseren.

Wilt u hierover meedenken of heeft u hierover ideeën? Neem dan gerust op met een van onze (duo)raadsleden!

Deel dit bericht