Verkiezingsprogramma ChristenUnie Leiden

De ChristenUnie in Leiden: Sociaal en Solide! Onze speerpunten voor 2014-2018:

Sociaal
  • Kwetsbare mensen zoals daklozen, mensen met een beperking en mensen met schulden helpen we vooruit. We ondersteunen vrijwilligers die er voor hen willen zijn.
  • Het moet afgelopen zijn met de huisjesmelkers in Leiden. We stellen duidelijke regels voor verhuurders en verhuurmakelaars, zodat veilig huren voor een normale prijs weer mogelijk wordt.
  • We beperken de koopzondagen. De kleine winkeliers, die Leiden uniek maken, worden de dupe van de 24-uurseconomie.
  • De Oostvlietpolder moet toegankelijker worden voor kleinschalige recreatie. Zo hebben Leidenaren ook wat aan het groen in en om de stad.
  • De gemeente moet meer werk maken van groene initiatieven.Eigen initiatieven van mensen om hun buurt te vergroenen ondersteunen we.
Solide
  • Het stationsgebied is de rotte kies van de stad, een slechte binnenkomer. Het gebied moet flink worden opgeknapt en weer het visitekaartje van Leiden worden.
  • Grote projecten doen we alleen als ze tot de taak van degemeente behoren. Projecten moeten nuttig zijn en financieel beheersbaar. Aan prestigeprojecten doen we niet mee, we verspillen geen geld.
  • Coffeeshops moeten uit de buurt blijven van onze scholen en kinderen. Gedogen is een slechte zaak.
  • De blauwe zones hebben het parkeerprobleem alleen maar van de ene wijk naar de andere verplaatst.We zorgen voor een degelijke, blijvende oplossing, die de parkeerdruk eerlijk verdeelt.