Dossier huurmisstanden

In de periode 2010 tot 2013 heeft de ChristenUnie verschillende malen actie gevraagd voor de slechte huurmarkt in Leiden. We hebben de problemen in kaart gebracht door middel van een Zwartboek. Het Zwartboek Huurleed werd een groot succes. De belangrijkste problemen die in kaart werden gebracht:

- Een huurhuis vinden is moeilijk door de vele verhuurbureautjes die belachelijke prijzen vragen en zich niet aan de regels houden
- Huren in Leiden is vaak niet fijn door huisbazen die zich niet aan de regels houden en huurders bedreigen en intimideren.

De ChristenUnie Leiden kwam met oplossingen voor deze problemen. Allereerst komt er een vergunningssysteem met regels voor verhuurbureaus, zodat ze een maximale prijs kunnen vragen voor hun diensten en zich aan de regels voor bijvoorbeeld een juist contract moeten houden. Overtreden ze de regels, dan kan de gemeente hun vergunning intrekken en mogen ze geen huizen meer doorverhuren.
Als tweede kunnen huurders die in acute nood verkeren omdat hun huisbaas ze bedreigd of intimideert direct bij de gemeente Leiden terecht voor hulp. De gemeente zorgt voor voldoende kennis bij het meldpunt Woonoverlast en de politie op de problemen dan direct aan te kunnen pakken!
Beide voorstellen werden in februari 2013 aangenomen door de gemeenteraad! Een groot succes voor huurders in Leiden. Voor 2014 moet het college de voorstellen hebben uitgewerkt.

 

Archief:

- Zwartboek gepresenteerd: groot succes voor huurders bij Woonnota
- ChristenUnie: Einde aan Leidse huurjungle
- ChristenUnie in actie tegen huurmisstanden