Subsidie voor klimaatadaptieve en duurzame maatregelen.

wateroverlast.JPG
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 25 april 2024 om 12:00

Subsidie voor klimaatadaptieve en duurzame maatregelen.

In de raadsvergadering van 4 april j.l. heeft de gemeenteraad gesproken over de nieuwe Riool- en Waterzorgheffing. Deze nieuwe belasting gaat de huidige Rioolheffing vervangen en moet alle kosten dekken die met ons drinkwater, ons afvalwater en onze droge voeten te maken hebben. Gezien de regenbuien die steeds heftiger worden, een grote jaarlijkse kostenpost voor de gemeente.

Eén van de onderdelen van de nieuwe Riool- en Waterzorgheffing is dat er een subsidieregeling komt om daarmee te stimuleren dat mensen duurzame maatregelen nemen zoals bijvoorbeeld minder tegels in de tuin of een regenwateropvang. Bij de behandeling van het raadsvoorstel heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend waarin het college wordt verzocht om de subsidie zo in te richten dat deze vooral bereikbaar is voor minder draagkrachtige inwoners en eenvoudig aan te vragen is. Het CU-voorstel kreeg een ruime meerderheid van stemmen in de raad. We hopen dat daarmee het doel bereikt wordt dat de subsidie vooral ten goede komt aan mensen die zelf onvoldoende middelen hebben om duurzame maatregelen te treffen.