Nooit meer is nu: ChristenUnie stelt actualiteitsvragen over antisemitisme in Leiden

Antisemitisme.jpeg
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 5 april 2024 om 09:00

Nooit meer is nu: ChristenUnie stelt actualiteitsvragen over antisemitisme in Leiden

Afgelopen week plaatste het Leidse, en door de gemeente gesubsidieerde, theater de Generator een statement op zijn website over de oorlog in Gaza. In het statement wordt onder andere gesproken over de Nederlandse overheid die de oorlog in Gaza, aangeduid in het statement als genocide, zou steunen en Joden instrumentaliseert om de aandacht af te leiden van de oorlog.nDe ChristenUnie heeft met steun van het CDA, de VVD en Partij Sleutelstad een debat over dit statement aangevraagd.  

Het statement is zeer discutabel en wat de ChristenUnie betreft heeft de Nederlandse overheid geen rol in het instrumentaliseren van Joden ofwel het steunen van de zogenoemde genocide. Het statement wordt echter nog bonter. Er klinkt een oproep aan cultuurmakers en culturele instellingen om ‘selectief’ te zijn in de programmering van Joodse artiesten. In het bijzonder verwijst het statement naar ‘mensen als Lenny Kuhr’. Het statement wekt de indruk dat de Generator voor Joden verboden is, of in ieder geval voor sommige Joden. 

De ChristenUnie, het CDA, de VVD en Partij Sleutelstad zijn zich kapot geschrokken van dit statement. In het statement verdwijnt het onderscheid tussen kritiek op een regering en antisemitisme. Dat onderscheid is en moet heel helder zijn: kritiek op een regering mag, antisemitisme absoluut niet. En dat betekent dat er geen enkel misverstand mag bestaan dat er voor Jodenhaat in een inclusieve stad die we willen zijn geen enkele ruimte mag zijn. Zelfs de suggestie of schijn van antisemitsime moeten we bestrijden. En daar moeten we organisaties en inwoners in onze stad op aanspreken. Want nooit meer, is nu.

De belangrijkste vraag die we in het debat opgehelderd willen zien is of er voor Joodse artiesten ruimte is in de programmering bij theater de Generator. Uit een gesprek dat zowel het College van Burgemeester en Wethouders als de ChristenUnie met de Generator heeft gevoerd blijkt dat dit het geval is. Wat de ChristenUnie betreft moet dat dan ook  glashelder worden gecommuniceerd door de Generator. Een nieuw statement van de Generator geeft hierin al meer duidelijkheid, al kan het wat de ChristenUnie betreft niet explicit genoeg. 

Verder roept de ChristenUnie in het debat op om nog actiever het gesprek in de stad met de Joodse gemeenschap te voeren. De gemeenschap voelt zich veel te vaak onveilig. Naar aanleiding van het statement vroeg een Joodse inwoonster van onze stad zich af of ze in Leiden nog wel welkom is. Die vraag mag geen vraag zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat het stadsbestuur actief zorgt voor goede bescherming van de Joodse gemeenschap in Leiden.