Meer doen om uitval van MBO-studenten tegen te gaan

Studenten samenwerking.jpg
4 Dagmar Doorn.jpg
Door Dagmar Doorn op 30 augustus 2023 om 12:00

Meer doen om uitval van MBO-studenten tegen te gaan

De afgelopen jaren is de uitval van jongeren die beginnen met een opleiding binnen het MBO steeds meer toegenomen. De uitval binnen MBO1 ligt nu boven de 30% en ook binnen MBO2 is de uitval hoog. Voor jongeren is het van essentieel belang om een goede start op de arbeidsmarkt te maken om een plekje in de maatschappij te vinden. Daarom moet de uitval van jongeren op het MBO zoveel mogelijk tegengegaan en beperkt worden. 
Om deze uitval tegen te gaan heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend om het college samen met MBO-onderwijsinstellingen de uitval van leerlingen op MBO1 en MBO2 in kaart te brengen. Hier wordt onder andere onderzocht waar de uitgevallen leerlingen naar uitstromen, wat de oorzaken zijn van het uitvallen en er wordt een aanpak ontwikkeld om deze uitval tegen te gaan. 
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomer is dit voorstel in stemming gebracht waarbij deze met een meerderheid van de raad is aangenomen. We zijn blij dat het college aan de slag gaat met de uitval van leerlingen binnen het MBO en zien de resultaten met vertrouwen tegemoet.