ChristenUnie stemt tegen Park de Zwijger

Rijtjeshuis.jpg
1 Pieter Krol.jpg 5 Matthijs Vet (aangepast).jpg
Door Pieter Krol, Matthijs Vet op 7 april 2023 om 09:34

ChristenUnie stemt tegen Park de Zwijger

Vannacht stemde de gemeenteraad in met het plan voor het bouwen van huizen in het gebied tussen de Kooilaan en de kruising Sumatrastraat, IJsselmeerlaan en Willem de Zwijgerlaan. De buurt heeft stevig van zich laten horen en was bereidwillig tot participatie. Echter, kon zij op weinig tegemoetkomingen rekenen bij het college. De ChristenUnie is teleurgesteld over de opstelling van het college en de gang van zaken. Daarom heeft de partij tegen het voorstel gestemd.  

Het plan om honderden extra (sociale) woningen te realiseren kan op steun rekenen van de partij. Desondanks is de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen aanleiding voor een kritische houding van de ChristenUnie. Raadslid Pieter Krol: "Normaal gesproken ben ik bij grote woningbouwprojecten kritisch op de vraag of projectontwikkelaars, private partijen dus, in voldoende mate een bijdrage leveren aan het publiek belang. Maar wat we bij deze gebiedsontwikkeling zien, vind ik nog erger. Hier zien we een stadsbestuur dat onder druk van de Rijksoverheid, nota bene een mede overheid, een plan door de Raad moet zien te loodsen."

Krol verwijst daarbij naar de rijkssubsidie die de gemeente ontvangt voor het plan. De voorwaarde voor de rijkssubsidie is dat de bouw in 2024 start. Deze externe druk gaat, aldus de ChristenUnie, ten koste van de kwaliteit van het plan. Overige goedbedoelde participatiepogingen kunnen rekenen op steun van de partij maar versterken het vertrouwen van de betrokken bewoners in de overheid niet. 

De ChristenUnie realiseert zich dat het nooit mogelijk is om alle betrokkenen tevreden te houden. Tegelijkertijd moet de stad er wel op kunnen rekenen en vertrouwen dat de plannen die we maken tot stand zijn gekomen in brede samenspraak met bewoners en andere betrokkenen. De partij rekent dit het college stevig aan. Dit resulteerde niet alleen in een tegen stem voor het plan maar ook de vraag aan het stadsbestuur om bij toekomstige bouwprojecten het participatietraject te verbeteren.