Vluchtelingen in Leiden

CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 15 mei 2020 om 21:34

Vluchtelingen in Leiden

In deze tijd zien we dat een aantal groepen mensen extra kwetsbaar dreigt te worden. Juist die mensen geven we in deze tijd concreet een stem. In de afgelopen periode heeft onze fractie zich intensief beziggehouden met de opvang van asielzoekers die (nog) geen verblijfsvergunning hebben.

Het Rijk heeft ervoor gekozen dat deze vluchtelingen niet lokaal mogen worden opgevangen, maar dat dat moet gebeuren in acht landelijke opvangvoorzieningen. Voor de mensen uit de Bed-, Bad- en Broodvoorziening (BBB) in Leiden betekent dit dat ze zich in Rotterdam moeten melden voor opvang. De ChristenUnie maakt zich daar grote zorgen om, een aantal van de vluchtelingen heeft namelijk goede redenen om zich daar niet aan te melden.

Bovendien is er een grote kans dat vluchtelingen die in Rotterdam (uiteindelijk) worden afgewezen, niet terug kunnen naar het land van herkomst en daarom terugkomen naar de regio Leiden omdat ze hier vaak een netwerk hebben opgebouwd. Reden te meer om juist ook lokaal opvang te blijven bieden.

Deel dit bericht