Nieuwe visie op de binnenstad

Koornbrug_Leiden
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 5 februari 2020 om 21:09

Nieuwe visie op de binnenstad

De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuwe visie op de binnenstad. De ChristenUnie vindt het goed dat het stadsbestuur ervoor kiest om in de komende jaren de nadruk te leggen op de kwaliteit van de binnenstad. In de afgelopen jaren was er vooral aandacht voor de economie in de binnenstad. Die aandacht was hard nodig, maar dreigt ook eenzijdig te zijn. 

Wat de ChristenUnie betreft draait het in de binnenstad namelijk niet alleen om de economie. Voor de ChristenUnie is de binnenstad – net als andere wijken in de stad – bovenal een woonwijk. Juist in die woonwijk moet het goed toeven zijn, de ChristenUnie heeft daarom samen met de Partij voor de Dieren voorstellen ingediend voor verdere vergroening van de binnenstad, onder andere door het gebruik van groenslingers en groene gevels. Die voorstellen zijn door de gemeenteraad aangenomen.

Hoewel de toon van het voorstel goed is, heeft de ChristenUnie toch moeite met de richting die het stadsbestuur kiest. De binnenstad is in de ogen van het College in toenemende mate een plek waar ruimte moet zijn voor meer evenementen en meer horeca. De ChristenUnie is daar kritisch op, juist omdat er op dit moment een balans is gevonden die voor bijna alle betrokkenen goed lijkt te werken, die balans moeten we niet verstoren. In de komende maanden zal de gemeenteraad hier verder over spreken, nog dit kwartaal wordt namelijk een nieuw evenementenbeleid besproken.

Deel dit bericht