Bestemmingsplan Sumatrastraat 195: CU-amendement voor groene openbare ruimte unaniem aangenomen

sumatrastraat
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 24 juni 2018 om 22:28

Bestemmingsplan Sumatrastraat 195: CU-amendement voor groene openbare ruimte unaniem aangenomen

Op 21 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan Sumatrastraat 195. Het bestemmingsplan voorziet in 80 sociale huurwoningen aan de Sumatrastraat. Dankzij een unaniem aangenomen amendement van de ChristenUnie is in het plan vastgelegd dat ten minste 30% van de openbare ruimte rondom het gebouw groen wordt ingericht.

Noodzaak om te bouwen

De ChristenUnie blij dat er door dit plan 80 sociale huurwoningen worden gebouwd. Er is in Leiden een grote vraag naar alle type woningen en dit voorstel komt voor een deel aan die vraag tegemoet. De grootste uitdaging voor Leiden is om de komende jaren het bouwen te combineren met vergroening en te verduurzaming. Dat is bij dit voorstel heel goed gelukt. Het is de bedoeling om de woningen te bouwen met een A+ energielabel en volledig gasloos te bouwen.

Amendement ChristenUnie voor waarborg groene inrichting

In het plan dat aan de raad was toegezonden, stond dat ten minste 30% van de openbare ruimte rondom het gebouw onverhard zou moeten worden. De gedachte daarachter was dat het hemelwater goed moet kunnen worden afgevoerd, zodat het gebied klimaatbestendig wordt. De ChristenUnie vindt het echter belangrijk dat openbare ruimte niet alleen klimaatbestendig maar vooral ook groen wordt ingericht. De ChristenUnie is dan ook erg blij dat de gemeenteraad unaniem een amendement van de ChristenUnie heeft aangenomen om die minimaal 30% niet alleen onverhard maar groen in te richten. Een groene stad en groene buurten zijn van groot belang voor een fijne leefomgeving. Groen in de stad is bovendien ook duurzaamheid bij uitstek: het haalt verontreiniging uit de lucht en zorgt voor een goede afvoer van regen. Groen is goed voor het welzijn van mensen, voor ontspanning en de stad wordt er mooier van. Groen is vaak het thuis van allerlei dieren die ook thuis horen in de stad en belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

Een mooi voorbeeld van hoe de ChristenUnie in Leiden wil bouwen! 

Deel dit bericht