Pieter Krol houdt maidenspeech in Leidse gemeenteraad

maiden krol
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 26 juni 2018 om 22:15

Pieter Krol houdt maidenspeech in Leidse gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 juni 2018 hield Pieter Krol zijn maidenspeech. Lees hieronder zijn volledige speech terug.

Maidenspeech

Voorzitter, ik wil u heel hartelijk danken voor het woord. Hoewel ik hier vanavond bepaald niet voor het eerst het woord voer, wordt dit toch gezien als mijn Maidenspeech. En dat vind ik mooi. Zelf denk ik dat de term ‘verMaiden-speech’ misschien passender was geweest.

Graag wil ik beginnen te zeggen dat ik het een geweldige eer en een geweldig voorrecht vind om hier te mogen staan. Ik vind het heel erg mooi om in Leiden – de trots van Neerlands steden – raadslid te mogen zijn. Vanaf deze plek past dankbaarheid richting alle mensen in de stad die mij dit vertrouwen hebben gegeven, in de eerste plaats de kiezers, en zeker ook de mensen binnen de ChristenUnie. Geweldig dat ik met jullie steun de stad mag dienen.

Om Leiden te kunnen dienen vind ik het belangrijk om mezelf te laten inspireren; om op zoek te gaan naar mensen in de stad voor wie ik dit werk in het bijzonder doe. Vorige week had ik het genoegen om een weekend vakantie te mogen vieren. Daar las ik het essay ‘Beste Fanatici’ van Amos Oz. Deze Israëlische schrijver geldt wat mij betreft als een van de kandidaten voor de Nobelprijs voor de Literatuur, en voor wat betreft zijn genuanceerde opvatting over het Israëlisch-Palestijnse conflict zou ook een Nobelprijs voor de Vrede volgens velen niet misstaan.

Oz’ essay raakte me diep. Hij gaat op zoek naar wat voor hem de kern van het Joden- en Christendom is. In die zoektocht komt hij uit bij een potscherf die enkele jaren geleden bij een opgraving in Chirbet Qejafa - 30 km ten zuidwesten van Jeruzalem - is gevonden. Daar stond het volgende op: “Gedraag je niet zo maar dien God. Spreekt recht over knecht en weduwe. Spreekt recht over wees en vreemdeling. Verdedigt de misdadiger, verdedigt de arme en de weduwe. Wreekt met ’s konings hand de bedelaar en biedt onderdak aan de knecht. Ondersteunt de vreemdeling.” Deze potscherf is ouder dan de klassieke Griekse wijsheid, ouder ook dan alle bijbelse verhalen waar ik vertrouwd mee ben en ouder dan Rome en haal glorie. Ik lees het als een whatsappbericht uit de 10e eeuw voor onze jaartelling. Op een scherf van nog geen 16 cm staan de fundamenten van de rechtstaat beschreven en wordt duidelijk gemaakt voor wie ik dit werk doe: de knecht, de wees, de vreemdeling, de misdadiger, de arme, de bedelaar, de weduwen en weduwnaars.

En voorzitter, die weduwen en weduwnaars laat ik graag direct nader aan bod komen. Namelijk bij de bedrijfs- en pleziervaartuigenverordening en het Ligplaatsenplan.

Voorzitter, in de verordening zoals die nu voorligt vervalt de vergunning bij het overlijden van de vergunninghouder. Dat vind ik eerlijk gezegd nogal een onbarmhartige figuur in de richting van directe nabestaanden zoals echtgenoot of partner. Ik wil dat de gemeente hen de mogelijkheid biedt om de vergunning van hun overleden partner over te nemen en daartoe zal ik een amendement indienen, gesteund door veel andere partijen.

De tweede verbetering die ik zie is het creëren van een extra ligplaats voor een historisch schip, de gebroeders Groenewegen. Op een rondvaart is het me duidelijk geworden dat hier ruimte voor lijkt te zijn op het Galgewater, op de hoek van het Rembrandtpark. GroenLinks en de ChristenUnie dienen daarom graag een voorstel in om het College op te roepen te zoeken naar mogelijkheden om dit schip een mooie plek te geven.

Voorzitter, bij dat ligplaatsenplan en ook bij de verordening lopen er diverse belangen op het Leidse water door elkaar. Het Leidse water is namelijk voor iedereen: voor Leidenaren, voor bezoekers van de stad, voor ondernemers, voor eigenaren van historische schepen, en voor watersporters. De belangen van die verschillende groepen zijn niet makkelijk te verenigen. En dat zal ook met dit raadsvoorstel niet gebeuren.

Maar de ChristenUnie denkt wel dat het aanzienlijk beter wordt dan het was. We weten inmiddels dat er veel nadelen kleven aan het systeem van de wachtlijst voor de bedrijfsvaartuigenverordening, terecht stelt het College daarom voor om dat anders te doen en te gaan werken met een systeem van loting. Wat de ChristenUnie betreft is het wel belangrijk om dat goed te evalueren. Graag hoor ik van de wethouder op welke manier dit nieuwe voorstel wordt geëvalueerd.

Vanaf deze plek wil ik de wethouder hartelijk danken voor het uitgebrachte erratum op het voorstel van afgelopen week. Hierin zijn 2 belangrijke voorstellen van de ChristenUnie verwerkt. De vergunningen voor pleziervaartuigen worden op een eerlijkere manier vergund en er wordt meer ruimte in doorstroom gecreëerd na verhuizingen zodat er vaker nieuwe mensen in aanmerking komen voor een vergunning.

Voorzitter, ik rond af. Bij de grote, uitdagende en spannende taak die me als raadslid te wachten staat is het heel plezierig om te bedenken dat we als ChristenUnie de afgelopen jaren goed hebben kunnen samenwerken met andere partijen binnen en buiten dit huis. Ik hoop zeer dat we die goede samenwerking kunnen voortzetten. Deze weken komt het credo van het nieuwe College veelvuldig voorbij: “Samen maken we de stad”, wat mij betreft betekent dat ook: “Samen maken we de stad – ook met de oppositie”. En bij dit raadsvoorstel geeft de betrokken portefeuillehouder daarvan een goed voorbeeld, waarvoor dank.   

 

Deel dit bericht