ChristenUnie stemt in met nieuwe manier om ligplaatsvergunningen voor bezitters van boten te verlenen

CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 26 juni 2018 om 22:31

ChristenUnie stemt in met nieuwe manier om ligplaatsvergunningen voor bezitters van boten te verlenen

De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuwe manier om vergunningen te verlenen aan particulieren en ondernemers die in het bezit zijn van boten of schepen. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de vergunning strikt persoonsgebonden is, wat onder andere zou betekenen dat gezinnen de vergunning verliezen op het moment dat de vergunninghouder komt te overlijden. Daarom heeft de ChristenUnie een voorstel gedaan om de vergunning in het geval van overlijden over te dragen aan de directe nabestaanden, zoals de echtgenoot of partner. De gemeenteraad heeft unaniem met dit voorstel ingestemd. Ook andere voorstellen van de ChristenUnie om te komen tot een eerlijker systeem voor een wachtlijst en om de doorstroming op de wachtlijst te bevorderen zijn overgenomen door het College van B&W.