Verkiezingsprogramma ChristenUnie Leiden: Voor elkaar!

website banner 2
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 4 januari 2018 om 15:04

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Leiden: Voor elkaar!

De ChristenUnie Leiden heeft vandaag het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart gepubliceerd. De titel van het verkiezingsprogramma 2018-2022 is ‘Voor elkaar!’ In het programma zet de ChristenUnie uiteen hoe zij de komende jaren verder wil werken aan het realiseren van haar idealen: een leefbare en groene stad waarin de overheid betrouwbaar en integer is, en zich ontfermt over mensen die het zelf niet redden.

Lijsttrekker Pieter Krol: “We geloven dat het goed gaat met Leiden. In onze prachtige stad is het goed toeven. Leiden is een mooie stad om te zien en te ontdekken, er is veel werk in economische topsectoren en het voorzieningenniveau van onderwijs, sportvelden, winkels en horeca is hoog. Er zijn veel organisaties en verenigingen die actief zijn in de stad. Gewoon omdat het onze stad is en we ons verbonden voelen. Maar de stad is nooit af, en er is genoeg om aan te werken. Het gaat economisch goed, maar veel mensen profiteren niet mee. Ook gaat het nog te vaak niet goed met de uitvoering van de zorgtaken die de gemeente heeft. Bovendien is de leefbaarheid van de stad in het geding. De idealen van de ChristenUnie zijn daarom meer dan ooit van waarde voor Leiden”.

In het verkiezingsprogramma pleit de ChristenUnie onder meer voor een structurele oplossing voor problemen in de Jeugdhulp. Krol: “We accepteren niet dat kinderen die specialistische hulp nodig hebben op wachtlijsten staan om de juiste zorg te krijgen. Jeugd- en Gezinsteams moeten betere ondersteuning krijgen waar dat nodig is. Goede jeugdhulp moet het uitgangspunt zijn, niet goedkope jeugdhulp.”

Ook wil de partij meer aandacht voor de leefbaarheid van woonwijken bij nieuwbouwprojecten. Projectontwikkelaars krijgen als het aan de CU Leiden ligt niet langer de vrije hand, maar moeten door de gemeente strenger aan regels worden gehouden over kwaliteit van het ontwerp, goede en groene openbare ruimte en goede verkeersafwikkeling.

Het terugdringen van het aantal bijstandsuitkeringen heeft ook ene prominente plek in het programma voor de komende vier jaar. “De gemeente moet het economisch beleid beter afstemmen op het bestrijden van werkloosheid,”zegt Krol die verder ook een warm pleidooi houdt voor verdere investeringen in een groener Leiden: “Groen moet minder makkelijk worden gekapt en de hele stad moet worden vergroend.”

Tenslotte wil de CU dat Leiden duurzaamheid belangrijker maakt bij nieuwe bouwprojecten en het verstrekken van leningen en subsidies voor energie- en isolatiemaatregelen voor particulieren. Voor auto’s en brommers zouden strengere milieu-zones moeten worden ingesteld.

De programmacommissie bestond uit Janine Clement-de Jonge, Elisabeth Eenkhoorn, Christiaan Harinck (voorzitter) en Mart Keuning. Het volledige verkiezingsprogramma is hier te vinden.

Deel dit bericht