Leiden wil een vrijwillige burgerhulpverleningsorganisatie bij rampen

Veiligheid
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 18 maart 2024 om 12:00

Leiden wil een vrijwillige burgerhulpverleningsorganisatie bij rampen

De gemeenten in Nederland hebben de wettelijke verplichting zorg te dragen voor haar burgers bij crises en rampen. Die verantwoordelijkheid voor crisisbeheersing en rampenbestrijding is voor Leiden belegd bij de Veligheidsregio Hollands Midden.

Afgelopen najaar heeft de ChristenUnie samen met het CDA en de PvdD een motie ingediend die het belang van een vrijwillige hulpverleningsorganisatie onder de aandacht bracht. Deze vrijwillige hulpverleningsorganisatie kan zich als hoofdtaak richten op burgerhulpverlening voorafgaand, tijdens en na rampen en crises en kan daarnaast ook bijdragen aan de gemeenschapszin in de Leidse samenleving en aan de versterking van de weerbaarheid van inwoners.

In de door de raad aangenomen motie werd het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd om in de Veiligheidsregio Hollands-Midden de oprichting van een vrijwillige hulpverleningsorganisatie bij (natuur)rampen en crises te bespreken.

In de gemeenteraadsvergadering van februari 2024 stond het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden op de agenda. In aansluiting op de motie van vorig jaar november heeft de CU samen met onder anderen het CDA en de PvdA een amendement ingediend met de wens om bij de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten en daarbij de mogelijkheid om een vrijwillige hulpverleningsorganisatie bij rampen en crises mee te nemen.

 Juist in de huidige tijd kan een vrijwillige hulpverleningsorganisatie in de haarvaten van de samenleving bij rampen en crises een waardevolle aanvulling vormen op de rol van de overheid!