Rust in het huishoudboekje voor Leidenaren in armoede

Kleingeld.jpg
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 2 februari 2024 om 12:00

Rust in het huishoudboekje voor Leidenaren in armoede

Afgelopen donderdag besprak de Gemeenteraad nieuw beleid om armoede in Leiden te voorkomen en te bestrijden. Het is heel belangrijk dat de lokale overheid, samen met de landelijke overheid, randvoorwaarden schept om het voor te zorgen dat zoveel mogelijk Leidenaren rust in hun huishoudboekje ervaren.

Helaas is die rust in dat huishoudboekje er nu bij duizenden Leidenaren niet. De urgentie is ook in een welvarend land, en in een welvarende stad als Leiden groot: 5500 eenpersoonshuishoudens; 900 stellen; 800 eenouder gezinnen; en 500 gezinnen leven er in leiden op of onder de armoedegrens. Het zijn dus duizenden Leidenaren die kopzorgen hebben over hun financiën. Met alle gevolgen van dien, want helaas is een gebrek aan geld dan vaak niet het enige probleem. Stress, taalachterstand, gezondheidsproblemen, een laag zelfbeeld, zijn voorbeelden van problemen die zomaar de kop op kunnen steken.

Zoals uit de cijfers blijkt, groeien er ook in Leiden heel veel kinderen op in armoede, 1 op de 8. En dat is toch wel extra schrijnend. Want hoe oneerlijk is het dat je – omdat je ouders nou eenmaal minder te besteden hebben – hierdoor beperkt wordt in de kansen die je krijgt. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat het juist gezinnen met opgroeiende kinderen zijn die de minste bestedingsruimte hebben. Voor de ChristenUnie geeft dat alle reden om juist daar te acteren. En daarom dienden we met succes, gesteund door het CDA, een voorstel in om ervoor te zorgen juist voor deze gezinnen aanvullende actie te ondernemen.

het voorkomen en het bestrijden van armoede is nooit een taak van de overheid alleen. Juist de kracht van de samenleving zelf moeten we volop benutten, zoals dat bijvoorbeeld wordt gedaan door Stichting Present, Stichting Voor Elkaar en de Bakkerij. Maar de kracht van de samenleving zelf kunnen we in de uitvoering nog verder benutten, onder andere door kerken en andere geloofsgemeenschappen nog beter te betrekken. Zij leveren nu al een enorme bijdrage in de ondersteuning van mensen die leven in armoede, praktisch en met regelmaat ook financieel. Ook in het beleid van de gemeente om armoede te bestrijden moeten zij volop worden betrokken. Met succes diende de ChristenUnie hier, samen met het CDA en de PvdA, een voorstel voor in.