Samen Recht Doen: grip op arbeidsmigratie in een internationale stad als Leiden

Kaartje Nederland
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 14 november 2023 om 15:00

Samen Recht Doen: grip op arbeidsmigratie in een internationale stad als Leiden

Bij de behandeling van de Begroting heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de positie van migranten op de arbeidsmarkt in Leiden. Het is namelijk opvallend dat we daar als stad namelijk vrijwel niets over weten, terwijl dit in een internationaal georiënteerde stad als Leiden natuurlijk zeer relevant is. Of het nou het LUMC, de universiteit, de bouw of de horeca is, overal maken we als stad veelal dankbaar gebruik van het werk van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Voorop gesteld: De ChristenUnie is niet tegen arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie kan van waarde zijn voor ons, onze economie en onze samenleving. Arbeidsmigratie kan ook van waarde zijn voor de mensen die hierheen komen om nuttig werk te doen, om misschien wel bij te leren en om geld te verdienen.  

Maar ongereguleerde arbeidsmigratie is niet goed voor onze samenleving, niet goed voor het land van herkomst en niet goed voor de arbeidsmigranten zelf. Als we arbeidsmigratie over laten aan de grillen van ‘de markt’ leidt dat tot druk op sociale gemeenschappen, leidt tot uitbuiting van arbeidsmigranten en leidt dat tot oneerlijke concurrentie tussen verschillende groepen werknemers. Mensen die nu in de bijstand zitten, worden aan hun lot overgelaten, omdat bedrijven goedkope arbeidskrachten uit het buitenland halen. Arbeidsmigratie is dan níet sociaal en níet eerlijk, wat het wel zou moeten zijn.  

En juist daarom wil de ChristenUnie Leiden dat we ook lokaal meer inzichtelijk maken in welke beroepsgroepen er een groot beroep wordt gedaan op arbeidsmigranten, waar ze vandaan komen en wat hun arbeidsomstandigheden zijn. Want we weten dat mensenhandel en uitbuiting op de loer kan liggen, en dat met name uitzendbureaus hier fors van kunnen profiteren. Niet voor niets werken we ook in Leiden aan beleidsplan over mensenhandel.

De ChristenUnie heeft voorgesteld om van arbeidsmigratie een speerpunt te maken in ons economisch beleid. De wethouder heeft toegezegd om van dit belangrijke thema werk te gaan maken. In de inhoudelijke commissie in de gemeenteraad die zich met dit thema bezighoudt gaan we hierover verder in gesprek. De inzet van de ChristenUnie is er daarbij op gericht dat arbeidsmigratie altijd sociaal én eerlijk moet zijn.