ChristenUnie wil een toegankelijk Noordeinde

Noordeinde.jpg
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 20 oktober 2023 om 11:00

ChristenUnie wil een toegankelijk Noordeinde

In de raadsvergadering van 12 oktober j.l. is een raadsvoorstel voor de nieuwe inrichting van het Noordeinde aangenomen. Een mooi plan dat op een aantal punten een verbetering betekent. Op het punt van toegankelijkheid voor voetgangers vindt de ChristenUnie dat het voorstel nog niet ver genoeg gaat.

Het Noordeinde is een erg smalle straat met smalle stoepen. Die stoepen staan ook nog eens vol met foutgeparkeerde fietsen. Niet voor niets heeft de raad anderhalf jaar geleden een door de ChristenUnie ingediende motie aangenomen om de problematiek van foutgeparkeerde fietsen op het Noordeinde aan te pakken. Een gemiste kans dat in dit plan niet dat probleem wordt opgelost! De wethouder heeft toegezegd daar later dit jaar op terug te komen. We houden dat als fractie uiteraard scherp in de gaten.

Verder is het in een drukke straat zoals het Noordeinde belangrijk dat er voor mensen met een visuele beperking herkenbare markeringen zijn op en rond de bushalte. In het huidige plan is er vooral voor grijze natuursteen gekozen. Dat voldoet niet aan de landelijke richtlijnen voor mensen met een visuele beperking. Wij vinden dat het plan op dit punt beter kan en daarom hebben we een voorstel ingediend waarin we het college vragen te onderzoeken of de inrichting beter kan. Wij vinden dat we moeten werken aan een maximaal toegankelijke bushalte voor mensen met een visuele beperking. Deze motie van de ChristenUnie is door de raad aangenomen en de wethouder gaat hiermee aan de slag!