ChristenUnie Leiden wil een kritisch blik op ecologisch groenbeheer

Zorg voor de schepping.jpg
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 30 juli 2023 om 12:00

ChristenUnie Leiden wil een kritisch blik op ecologisch groenbeheer

De gemeente kiest in Leiden steeds vaker voor ecologisch groenbeheer. Dat is mooi, want ecologisch beheer en onderhoud van bermen levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

In grote lijnen betekent ecologisch groenbeheer: minder maaien en soms anders maaien. Op die manier krijgen grassen, kruiden en planten de kans om te bloeien en dat is weer aantrekkelijk voor insecten zoals bijen, hommels en vlinders. 

Bij de bespreking van de jaarrekening van de gemeente Leiden bleek echter dat de kosten voor het beheer van groen in de stad enorm zijn gestegen. Volgens het college is dat een gevolg van de keuze voor ecologisch beheer. En dat lijkt vreemd, want je zou denken minder maaien is minder kosten. Misschien heeft het te maken met de manier waarop ecologisch beheer wordt uitgevoerd. In elk geval vinden we het onwenselijk dat deze kosten de komende jaren blijven stijgen en bovendien lijkt het ons ook onnodig.

Daarom hebben we samen met het CDA en de VVD een motie ingediend waarin we het college vragen te onderzoeken hoe dat nou precies zit. Concreet vragen we om in overleg met de afdeling beheer, ecologen en aannemers verschillende scenario’s te ontwikkelen, voor het maaibeleid en ecologisch beheer en wel zodanig dat de kosten voor beheer en onderhoud van bermen de komende jaren onder controle kunnen worden gehouden. 

De ChristenUnie ziet trouwens nog wel andere mogelijkheden om kosten te besparen. Bijvoorbeeld bij boomspiegels (het stukje grond rond een boomstam) wordt nu nog vaak onkruid gewied. Trouwens, wie bepaalt wat ‘onkruid’ is en wat niet? Ook zogenaamd ‘onkruid' levert een bijdrage aan de biodiversiteit. Waarom moet zo’n stuk grond helemaal kaal gemaakt worden? Vaak is het veel beter voor de bomen om de begroeiing daar te laten staan. 

Kortom voor ecologisch beheer zijn er nog genoeg mogelijkheden om verder te ontwikkelen!