Nieuwe openbare fietsenstalling bij de Hartebrugkerk

Fietsenstalling.jpg
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 26 juni 2023 om 20:00

Nieuwe openbare fietsenstalling bij de Hartebrugkerk

De ChristenUnie is blij met de plannen van het college voor een extra fietsenstalling in de binnenstad. Omdat er maar weinig ruimte is in de binnenstad, is het nodig om samenwerking te zoeken met private partijen.

Mooi dat voor dit project de samenwerking met de Hartebrugkerk verder wordt uitgebouwd! Op de plek van de Romanuszaal van de kerk wordt een nieuwe fietsenstalling gebouwd en de Hartebrugkerk krijgt een nieuwe Romanuszaal op het dak van de fietsenstalling. Een win-win situatie: Een nieuwe fietsenstalling met 350 fietsparkeerplaatsen en dubbel gebruik van de grond. Omdat het initiatief bij de gemeente ligt, draagt de gemeente ook bij in de investeringskosten voor verplaatsing van de Romanuszaal. We zijn wel kritisch op het feit dat de huur die de gemeente aan de kerk gaat betalen voor het medegebruik van de grond nog niet is vastgesteld. Wij steunen daarom het voorstel van VVD en SP voor een lage en eerlijke huur die recht doet aan de forse investering die we voor dit project moeten doen.