Een extra beweegtuin voor ouderen in Leiden

Ontwerp zonder titel (7).png
4 Dagmar Doorn.jpg 1 Pieter Krol.jpg
Door Dagmar Doorn, Pieter Krol op 1 december 2022 om 12:00

Een extra beweegtuin voor ouderen in Leiden

Voor iedereen is het belangrijk om gezond te blijven en te bewegen, voor jong en oud. Voor ouderen is het vaak lastiger om te sporten en gebruik te maken van de sportfaciliteiten die Leiden te bieden heeft.

Om de Leidse ouderen fit te houden heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling ingestemd met het voorstel van de ChristenUnie om een extra beweegtuin voor ouderen te realiseren. Beweegtuinen voor ouderen zijn tuinen waarin fitness apparaten staan die makkelijk te gebruiken zijn voor mensen die minder mobiel zijn.

Het is nog niet preceis bekend waar de niewe beweegtuin zal worden gerealiseerd. Als kader hebben we meegegeven dat we willen dat dit in de buurt is van verzorgings- en bejaardentehuizen. Op deze manier bieden de tuinen een plek waar ouderen laagdrempelig kunnen sporten en samen komen. Met de beweegtuinen slaan we daarom twee vliegen in één klap, ze bieden een sociaal en fysiek voordeel voor de Leidse ouderen!