ChristenUnie stelt vragen omtrent opvangplekken asielzoekers

Vluchtelingen
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 26 augustus 2022 om 16:10

ChristenUnie stelt vragen omtrent opvangplekken asielzoekers

De afgelopen weken zijn we erg geschrokken van de verschrikkelijke en inhumane situatie die in Ter Apel is ontstaan. Deze situatie is de afgelopen dagen alleen maar verder verslechterd. 

Zelfs zwangere vrouwen, kinderen en chronisch zieke mensen slapen buiten, en krijgen geen basale en noodzakelijke medische hulp. De situatie is zo ernstig dat sinds vandaag Artsen zonder Grenzen ingezet wordt en er een vergelijking wordt gemaakt met kamp Moria.

Dit is niet een probleem van Ter Apel, dit is het probleem van alle Nederlandse gemeentes, en daarmee ook van Leiden. Wij willen Ter Apel, Tubbergen én vooral deze vluchtelingen niet in de steek laten.  Wat ons betreft gaat het hier niet om een discussie over het asielbeleid, waarover je van mening kunt verschillen. Maar het gaat hier om acute medemenselijkheid.

Leiden is altijd een bijzonder gastvrije gemeente geweest, die zich samen met vele vrijwilligers inzet voor vluchtelingen en statushouders. Ook het afgelopen jaar heeft Leiden zich samen met vrijwilligers met hart en ziel ingezet voor het ontvangen van vluchtelingen uit Oekraïne en heeft daarnaast extra plekken in de asielopvang gecreëerd. 

Gezien de mensonterende en urgente situatie in Ter Apel vraagt de ChristenUnie het college zich opnieuw in te spannen voor het realiseren van extra (tijdelijke) noodopvangplekken.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Krol (ChristenUnie) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Is het college bereid om zich in te spannen om op korte termijn (tijdelijke) extra opvangplekken te realiseren? En de raad hier in mee te nemen?
  2. Is het college bereid dit te bespreken in het aanstaande Veiligheidsberaad?
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om de doorstroom van statushouders te bevorderen, om daarmee ook plekken in de huidige opvang te bewerkstelligen?
  4. Gezien de urgentie van dit onderwerp, het verzoek deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Hoewel we het belangrijk vinden om als gemeenten deze mensonterende situatie in Ter Apel te doorbreken, roepen we de staatssecretaris op om op korte termijn met een structurele oplossing te komen die voorkomt dat er opnieuw een vergelijkbare situatie kan ontstaan.