Perspectief voor huisvesting van kwetsbare Leidenaren

woningbouw kwetsbaar.png
1 Pieter Krol.jpg 4 Dagmar Doorn.jpg
Door Pieter Krol, Dagmar Doorn op 8 juli 2022 om 12:00

Perspectief voor huisvesting van kwetsbare Leidenaren

De woningmarkt zit op slot. Er zijn enorme wachtlijsten om in aanmerking te komen voor betaalbare (huur)woningen. Zeker kwetsbare doelgroepen, zoals daklozen en asielzoekers, zijn hier de dupe van. Bovendien heeft het stadsbestuur er tot teleurstelling van de ChristenUnie twee jaar geleden voor gekozen om de Bed-Bad-Broodvoorziening, waar uitgeprocedeerde asielzoekers werden opgevangen, te sluiten. 

De ChristenUnie vindt dat iedereen in onze stad recht heeft op een dak boven zijn hoofd. We zien het dan ook als plicht van de gemeente om kwetsbare groepen zo goed mogelijk te begeleiden en ervoor te zorgen dat zij een dak boven hun hoofd hebben. Dit is bovendien een mensenrecht.

Voor veel kwetsbare doelgroepen is de woningmarkt op dit moment niet te betreden. In de gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2022 heeft de ChristenUnie bij de bespreking van het nieuwe coalitieakkoord een voorstel geschreven om dit probleem aan te pakken. In dit voorstel krijgt het nieuwe stadsbestuur de opdracht om met een goed plan te komen hoe we kwetsbare doelgroepen kunnen opvangenin onze stad en hoe we daarmee de druk op de opvang voor dak- en thuislozen kunnen verminderen. Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. Dit is een stap in de goede richting om kwetsbare groepen in Leiden een thuis te bieden.