Voor elkaar: meer grip op het Sociaal Domein

Leiden2
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 16 december 2021 om 22:05

Voor elkaar: meer grip op het Sociaal Domein

De ChristenUnie maakt zich al geruime tijd zorgen over de zorg die de gemeente biedt in het Sociaal Domein. Zo is er sprake van lange wachtlijsten voor veel vormen van jeugdzorg en krijgt niet iedereen tijdig de begeleiding die nodig is, bijvoorbeeld om dakloosheid te voorkomen of tegen te gaan. Bovendien worden we jaar in jaar uit geconfronteerd met stijgende kosten.

Gemeenten voeren sinds 2015 drie verschillende wetten uit in het Sociaal Domein. Ze zijn verantwoordelijk voor de zorg aan jongeren (Jeugdwet), zorg aan mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben, zoals dagbesteding voor ouderen of opvang voor mensen die dakloos zijn (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en voor mensen die tijdelijk of blijvend geen regulier werk kunnen uitvoeren (Participatiewet).

‘’Er werken mensen keihard om Leidenaren van jong tot oud de beste zorg te bieden, maar we hebben te weinig zicht op alles wat er gebeurt. En juist dat is nodig’’ zegt fractievoorzitter Pieter Krol hierover. De ChristenUnie pleit daarom voor meer grip op het Sociaal Domein. Krol: ‘’Het verhaal over het Sociaal Domein is vaak: het is duur en de kosten rijzen de pan uit. Maar het gaat over veel meer. Ik heb het stadsbestuur opgeroepen om kwaliteit van zorg samen met maatschappelijke relevantie en kosten elk jaar beter inzichtelijk te maken, zodat we grip krijgen op de belangrijkste ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De zorg die we leveren kan daardoor beter en sneller worden aangepast op belangrijke ontwikkelingen. Zo helpen we Leidenaren aan nog betere zorg.”

Deel dit bericht