ChristenUnie: bescherm bestaande horeca, bescherm bewoners

Leiden5
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 4 februari 2021 om 21:46

ChristenUnie: bescherm bestaande horeca, bescherm bewoners

Op donderdag 28 januari heeft de Leidse gemeenteraad de nieuwe Horecavisie besproken. In deze visie maakt de gemeente duidelijk hoe het op verschillende plekken in de stad aankijkt tegen bijvoorbeeld de komst van een hotel, restaurant of bar.

Bescherm bestaande horeca

De bespreking van de Horecavisie vindt plaats op een heel ongelukkig moment, middenin de Coronacrisis. Dat is ongelukkig omdat veel horecaondernemers vechten voor hun voortbestaan. Voor de ChristenUnie is het cruciaal dat juist bestaande horeca in deze tijd zoveel mogelijk moet worden beschermd. De nieuwe horecavisie doet dat wat de ChristenUnie betreft veel te weinig: er is volop ruimte voor meer horeca, op meer plekken in de stad. Dit leidt tot onnodige extra concurrentie voor bestaande horecaondernemers.

Bescherm bewoners

Wat de ChristenUnie betreft is er ook een andere reden om voorzichtig te zijn met het toevoegen van nog meer horecavoorzieningen. Dat is in het bijzonder het geval voor de binnenstad. Voor de ChristenUnie is de binnenstad bovenal een gewone woonwijk. Vanuit die functie kijkt de ChristenUnie wat er daarnaast mogelijk is op het gebied van ondernemen, evenementen, horeca, toerisme en andere zaken..De leefbaarheid van de binnenstad mag nooit ten koste gaan van de levendigheid. Het stadsbestuur zet deze balans met deze nieuwe horecavisie onder grote druk.

Constructieve voorstellen om deze bescherming te bieden

De ChristenUnie heeft constructieve voorstellen ingediend om bestaande horeca-ondernemers en inwoners van de stad te beschermen tegen de komst van onnodig veel extra horeca. Helaas konden die voorstellen niet op steun rekenen van een meerderheid van de gemeenteraad. Om die reden heeft de ChristenUnie niet ingestemd met de horecavisie. Helaas zet geen enkele andere partij in Leiden, de woonfunctie en de leefbaarheid van de binnenstad in zijn belangenafweging voorop.

Eén voorstel van de ChristenUnie kon gelukkig wel op steun rekenen in de gemeenteraad: als het stadsbestuur voornemens is om nieuwe horeca toe te staan in bijzondere gebouwen, zoals kerken, scholen of monumentale panden, dan moet de Gemeenteraad met dat voornemen instemmen. Het is belangrijk dat de Gemeenteraad het laatste woord heeft in deze situaties, aangezien in deze situaties soms ingewikkelde belangenafwegingen gemaakt moeten worden.

Deel dit bericht