Goed verhaal-bokaal uitgereikt aan Maarten de Crom (VVD)

dvb2020.jpg
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 13 november 2020 om 14:27

Goed verhaal-bokaal uitgereikt aan Maarten de Crom (VVD)

Bij de algemene beschouwingen heeft Pieter Krol namens de ChristenUnie de de jaarlijkse Goed-Verhaal-Bokaal uitgereikt aan VVD Leiden-raadslid Maarten de Crom. 

De Goed-Verhaal-Bokaal is een wisselbokaal voor een raads- of collegelid dat zich op een positieve manier onderscheidt door het gebruik van klare taal in het debat. De ChristenUnie reikt de prijs sinds enkele jaren uit.
Maarten is een talentvol raadslid dat de standpunten van zijn partij in zijn portefeuille op een bijzonder heldere wijze over het voetlicht weet te brengen. Het is een raadslid dat een fris geluid laat horen in de woningbouwopgave waar de stad voor staat, onder andere als het gaat over woningnood voor studenten. Hij zit het College in zulke dossiers terecht op de hielen, en laat daarbij ook van zich horen als de zaken goed geregeld zijn, bijvoorbeeld bij de rijksbijdrage die het College heeft ontvangen voor het realiseren van 2300 woningen. Dat is heldere, kritische, constructieve politiek die beloond mag worden.