ChristenUnie en PvdA vragen college om mogelijkheden voor zelfbewoningsplicht te onderzoeken

Leiden8
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 20 september 2020 om 11:52

ChristenUnie en PvdA vragen college om mogelijkheden voor zelfbewoningsplicht te onderzoeken

De ChristenUnie heeft samen met de PvdA middels een motie het college van B&W opgeroepen een raadsvoorstel voor te bereiden voor de invoering van een zelfbewoningsplicht binnen de door het Rijk te stellen kaders. Ook hebben de ChristenUnie en de PvdA het college opgeroepen om bij nieuwbouwprojecten nu al aan te sturen op een zelfbewoningsplicht.

Woningtekort

Leiden kent een fors woningtekort. Daarom wordt er de komende jaren flink bijgebouwd. Tegelijkertijd zien we dat middeninkomens en starters niet kunnen concurreren met kapitaalkrachtige beleggers en een woning in Leiden voor deze groepen zo (nog) minder bereikbaar wordt. Uit cijfers blijkt dat het aantal woningen dat gekocht wordt om te verhuren, het zogenaamde ‘buy to let’, tussen 2009 en 2017 is gestegen van gemiddeld 2% naar gemiddeld 8%. Woningbouw moet volgens de ChristenUnie eerst en vooral volkshuisvesting tot doel hebben. Het gaat om woningen, niet om beleggingsobjecten.

Zelfbewoning en anti-speculatie

Een zelfbewoningsplicht zorgt ervoor dat de koper een verplichting heeft om zelf (of een naaste familielid) in de woning te gaan wonen. Deze clausule zorgt ervoor dat een woning niet aangeschaft kan worden om aan willekeurige derden te verhuren (‘buy to let’). In combinatie met een anti-speculatiebeding bewerkstelligt deze plicht ervoor dat een woning niet aangeschaft kan worden om deze te verhuren en, afhankelijk van de omstandigheden op de woningmarkt snel met winst te verkopen. 

Met de motie hebben ChristenUnie en PvdA het college van B&W gevraagd om bij nieuwe koopwoningen te realiseren op grond van de gemeente standaard in de voorwaarden een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding op te nemen. Bij nieuwe projecten op grond van private partijen moet het college van B&W in de onderhandelingen aantoonbaar aansturen op het opnemen van een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding in de anterieure overeenkomst.

Raadsvoorsel op basis van landelijke kaders

De zelfbewoningsplicht is op dit moment onderdeel van een landelijke discussie. Minister Ollongren bereidt een wetsvoorstel voor. ChristenUnie en PvdA hebben daarom ten aanzien van bestaande woningen het college verzocht een raadsvoorstel voor te bereiden voor de invoering van de zelfbewoningsplicht binnen de door het Rijk te stellen kaders.