Verkameringsbeleid: ChristenUnie pleit voor goede overgangsregeling

hooglandse kerkgracht
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 29 oktober 2019 om 15:40

Verkameringsbeleid: ChristenUnie pleit voor goede overgangsregeling

Aanstaande donderdag wordt het nieuwe verkameringsbeleid besproken in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. De ChristenUnie steunt het invoeren van quota per wijk maar pleit wel voor het opnemen van een goede overgangsregeling, zodat studenten die in een illegaal verkamerd pand wonen niet op straat komen te staan.

Leiden moet een plek zijn voor iedereen waar je fijn kunt (blijven) wonen. Het gaat daarbij om het bouwen van voldoende woningen en om het bouwen van de juiste woningen voor de juiste doelgroep op de juiste plek. Het is daarbij niet behulpzaam om te denken in de tegenstelling student tegenover andere Leidenaren. Studenten zijn onderdeel van de Leidse gemeenschap, staan in verbinding met andere inwoners en zetten zich op diverse plekken in voor onze stad. Niet elke student veroorzaakt overlast. Tegelijkertijd is het een groep die vaak met veel bij elkaar woont en ook nog een van de standaard afwijkend leefritme heeft. Bij het creëren van de juiste woningen op de juiste plek is het dus goed om hiermee rekening te houden.

Quota per wijk

De CU is daarom voorstander van het invoeren van quota per wijk en kan zich vinden in de huidige quota. Deze doen recht aan de huidige situatie en houden in voldoende mate rekening met het feit dat ook de binnenstad een gemengde woonwijk is. Wel is de CU bereid te praten over de gekozen percentages. De CU is geen voorstander van het doorvertalen van die wijkquota naar straatquota en stelt voor de percentages op straatniveau te schrappen. Sommige straten lenen zich meer voor verkamering dan anderen. Wat de CU betreft zou binnen de wijkquota aan de hand van de overige in het beleid opgenomen criteria (goed verhuurderschap en bouwtechnische maatregelen) kunnen worden bereikt dat we de leefbaarheid in de stad waarborgen. Om die reden stellen we voor de eis van twee aaneengesloten woningen tussen verkamerde panden te schrappen uit de beleidsregels. De CU is   geen voorstander van een minimaal aantal kamers per wponing of minimale omvang per kamer. Weliswaar zorgt een minimaal aantal bewoners er mogelijk voor dat de zo gewilde starterswoningen minder aantrekkelijk worden voor verkamering, maar meer bewoners leidt mogelijk tot meer ervaren overlast. Ook verschilt de impact aanzienlijk al naar gelang de locatie.

Overgangsregeling

Voor welke optie we ook kiezen, er zullen altijd woningen (die nu zonder vergunning verkamerd zijn) buiten de regeling vallen. Vanuit de wens illegale verkamering en verhuur aan te pakken is dat niet bezwaarlijk. Vanuit het perspectief van de (nietsvermoedende) huur is dat wel bezwaarlijk. Daarom stelt de CU voor om, ongeacht welke regels we zullen stellen aan de te verkameren woning, een deugdelijke overgangsreling op te nemen voor bestaande gevallen. De CU stelt voor om woningen die illegaal verkamerd zijn en niet kunnen worden gelegaliseerd een overgangsperiode vast te stellen van vier jaar (gelijk aan de duur van een studie). Daarmee stellen we de verhuurder een duidelijke termijn (al dan niet met een boete) en beschermen we huidige bewoners. Dit kan worden gecombineerd met een persoonsgebonden overgangsrecht (vertrekt een huidige bewoner, dan kan de kamer in de overgangsperiode niet opnieuw worden verhuurd). 

Deel dit bericht