ChristenUnie bevraagt college over stelligheid berichtgeving bouwprojecten

project LEAD
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 1 oktober 2018 om 20:43

ChristenUnie bevraagt college over stelligheid berichtgeving bouwprojecten

De stelligheid waarmee de komst van nieuwbouwprojecten in Leiden, waaronder Project LEAD (drie (hoge) flatgebouwen aan de Willem de Zwijgerlaan) worden aangekondigd, is voor de ChristenUnie aanleiding geweest schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Informatiebijeenkomst Project LEAD

Op 11 september jl. vond de startbijeenkomst plaats voor Project LEAD. Tijdens deze avond werden de plannen gepresenteerd om drie woontorens te bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan te realiseren, waarin ongeveer 550 koop- en (sociale) huurwoningen zijn beoogd. Met het plan hoopt LEAD de stad met vele nieuwe woningen groener, gezonder en duurzamer te maken. Tijdens de bijeenkomst is diverse malen het belang van goede participatie benadrukt. Meedenken werd actief gestimuleerd. De wethouder verklaarde nog ‘bleu’ in de ontwikkeling te staan en de participatie af te wachten. Bovendien werd er een uitgebreid participatietraject gepresenteerd.

Stellige berichtgeving

Ondanks dat het plan nog in een prille beginfase verkeert, de participatie nog niet is afgerond, de nota van uitgangspunten en het bestemmingsplan nog niet zijn vastgesteld, verscheen op 14 september 2018 op www.dearchitect.nl het artikel ‘Powerhouse Company ontwerpt drie iconische torens in Leiden’. In het artikel wordt de suggestie gewekt dat het project doorgang vindt en de gemeente(raad) al akkoord is, terwijl zoals hiervoor beschreven alle procedures en beslismomenten nog moeten worden doorlopen.

Omgevingsvisie

Het College heeft in het beleidsakkoord aangegeven snel werk te willen maken met het opstellen van een omgevingsvisie. In dat licht verbaast het de ChristenUnie dat er nu dergelijke bouwplannen naar buiten komen, terwijl er nog gewerkt wordt aan een visie over de vragen op welke manier en waar er in Leiden ruimte is om te bouwen.

Om te voorkomen dat buurtbewoners zich gepasseerd voelen en er misverstanden ontstaan over hun inspraak, heeft Pieter Krol schriftelijk opheldering gevraagd aan het college. De ChristenUnie wil weten hoe het kan dat de bouwplannen van P2roject LEAD als definitief worden gepresenteerd terwijl alle besluiten en procedures nog moeten worden afgerond.