Woordenlijst Politiek Jargon

De ChristenUnie Leiden biedt u een Woordenlijst Politiek Jargon aan. Hierin vindt u veel begrippen die ambtenaren en politici gebruiken, verklaard in normaaltaal.

Rechts op deze pagina vind u hoe en wat in gebruik

Veel plezier ermee.

Mist u nog iets in deze woordenlijst, laat het ons weten via info@leiden.christenunie.nl.

Woordenlijst Politiek Jargon

Fair trade

Fair trade, ofwel eerlijke handel, is een vorm van handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, helderheid en respect, dat een beter evenwicht wil in internationale handel. Duurzame ontwikkeling staat centraal, door betere handelsvoorwaarden voor producenten die klein zijn en weinig kans maken tegen grote bedrijven en arbeiders (specifiek in landen in het zuidelijk halfrond van de aarde). Fair trade-organisaties en -consumenten ondersteunen de producenten, proberen de publieke opinie te beïnvloeden en voeren een actieve campagne om de gangbare regels en praktijken van de internationale handel aan te passen aan de principes van fair trade.
Lees hier meer over fair trade

Fascisme

Een stroming waarin door middel van een autoritair regime een bevolkingsgroep sterk wordt bevoordeeld ten koste van andere groepen en deze bevoordeling door geweld wordt afgedwongen. Daarbij is vaak ook de drang om dit op te leggen aan omringende gebieden. Fascisme wordt in de westerse wereld vaak in verband gebracht met onderdrukking van joden.

Financieringstekort

Het negatieve verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de gemeente of andere overheid. Meer informatie over Financieringstekort

Formateur

Nadat de informateur heeft uitgezocht welke partijen met elkaar willen gaan besturen, zoekt de formateur vervolgens de ministers of wethouders bij elkaar. (bijvoorbeeld minister van defensie, minister van onderwijs of de wethouder die gaat over toerisme, wethouder van sport). Deze ministers of wethouders komen uit de partijen die samen willen gaan besturen.

Fractie

Alle leden van één politieke partij in de gemeenteraad. Soms bestaat een fractie uit slechts één persoon. Een fractie wordt geleid door de fractievoorzitter. Meer informatie over fractie in de politiekMeer informatie over fractievoorzitter

Fractie assistent

Iemand die raadsleden en (in het Leidse geval) duo-raadsleden (omdat er in Leiden apart onderscheid word gemaakt tussen fractie assistenten en duo-raadsleden) ondersteunt in allerhande taken. Dit kan variëren van opzoeken van informatie tot het uitwerken van notulen en het bijhouden van een website (hoewel de ChristenUnie Leiden heeft gekozen voor een aparte webmaster die geen lid is van de fractie). Ook eventueel vervangen van raadsleden bij ziekte of andere afwezigheidsredenen. Een fractie assistent hoeft niet op een kieslijst te hebben gestaan. Maximaal twee per partij. Voor fractie assistenten wordt in veel gemeenten geen vergoeding toegekend aan de fractie. Zie ook: functie fractie assistent, gedragscode fractie assistent

Frans Godschalk

Laatst gewijzigd op: 02-11-07

Frans Godschalk is Politiek Assistent van minister van Defensie, Eimert van Middelkoop. Bij Politiek Assistent leest u meer over hem.

Fysieke infrastructuur

Tastbare infrastructuur ten behoeve van verkeer en vervoer in de vorm van wegen, spoorwegen, waterwegen en luchthavens en bijbehorende voorzieningen (verlichting, belijning, trottoir, vangrail, riolering, bruggen, enz.).