ChristenUnie hoopt op strengere maatregelen voor regulering woningmarkt

Rijtjeshuis.jpg
5 Matthijs Vet (aangepast).jpg
Door Matthijs Vet op 23 december 2023 om 19:00

ChristenUnie hoopt op strengere maatregelen voor regulering woningmarkt

Afgelopen donderdagavond heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuwe regels omtrent de woningmarkt. De regels betreffen onder andere een opkoopbescherming en invoering van verhuurvergunningen. De ChristenUnie heeft sinds 2019 gepleit voor dergelijke maatregelen om de oververhitte huizenmarkt te bedaren. De nu voorgestelde regels van het college gaan, wat  de ChristenUnie betreft, nog niet ver genoeg. Het voelt daardoor als mosterd na de maaltijd. 

Er werden diverse moties ingediend om de regels verder aan te scherpen. Zo werd middels een motie de opkoopbescherming van woningen in Leiden verhoogd van 355.000 naar 435.000. Dit staat nog altijd in schril contrast met omliggende gemeenten waar de opkoopbescherming rond de 550.000 ligt. Eveneens had de ChristenUnie graag gezien dat een verhuurvergunning in heel Leiden verplicht zou worden. De verhuurvergunning verplicht verhuurders om basale regels, zoals veiligheid en leefbaarheid, te waarborgen bij huurders. Het was een stevig signaal geweest richting (malafide) verhuurders als het stadsbestuur dergelijke regels zou handhaven in heel Leiden. 

Tot slot ging een groot gedeelte van het debat over de vijftig huizen in de binnenstad die moeten sluiten. De bewoners van deze huizen, veelal studenten, dreigen daarmee op straat te komen. De wethouder heeft diverse maatregelen toegezegd om te voorkomen dat dit over een jaar plaats gaat vinden. Voor de ChristenUnie was dit niet voldoende. Daarom hebben wij een motie ingediend waarbij we hebben gepleit voor een overgangsperiode van minimaal drie jaar. Voor veel studenten is dat voldoende om hun studie af te ronden. Op deze wijze is er een natuurlijk verloop van de kamers op kort termijn en waarborging van leefbaarheid in de wijk op de lange termijn.