ChristenUnie vraagt regionaal aandacht voor femicide

Huiselijk geweld
4 Dagmar Doorn.jpg
Door Dagmar Doorn op 22 december 2023 om 12:00

ChristenUnie vraagt regionaal aandacht voor femicide

Afgelopen donderdagavond 21 december werd in de gemeenteraad de Regionale Zienswijze voor Huiselijk Geweld behandeld. In deze zienswijze heeft de gemeente Leiden samen met andere gemeenten in de regio Hollands Midden ambities met betrekking tot huiselijk geweld opgesteld. Een belangrijk thema waar we ons graag hard voor maken. 

Vooralsnog werd er in de zienswijze weinig gesproken over femicide, terwijl dit een vorm van huiselijk geweld is die veel voorkomt en ook goed te voorspellen is. Volgens het CBS werden tussen 2017 en 2022 zo’n 6 op de 10 vrouwen namelijk om het leven gebracht door hun partner of ex-partner. Het is een vrij voorspelbare vorm van geweld die vaak volgt op een reeks geweldplegingen, en uit eerdere ervaringen is in bepaalde gevallen gebleken dat de politie en instanties te weinig deden. Zo werd er soms niets gedaan met meldingen van stalking of werden contactverboden niet gehandhaafd. 
Dit onderwerp moest meer aandacht krijgen in de regiovisie Huiselijk Geweld. Daarom hebben we in samenwerking met de ChristenUnie-fractie van de gemeente Teylingen een amendement opgesteld waarin er in de regiovisie meer nadruk wordt gelegd op de rol van de samenleving en instanties, zoals de overheid en zorgverleners. Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Leiden met algemene stemmen ons amendement aangenomen. We zijn tevreden dat de gemeenteraad van Leiden dit moeilijke thema strijdlustig aan wil gaan en we zijn blij met de samenwerking met ChristenUnie-fractie van Teylingen. Op deze manier komen we stapje voor stapje dichterbij een veilig thuis voor iedereen.