ChristenUnie heeft grote zorgen over onderhoud van scholen in Leiden

Klaslokaal
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 21 december 2023 om 21:00

ChristenUnie heeft grote zorgen over onderhoud van scholen in Leiden

De ChristenUnie heeft samen met de VVD en Partij Sleutelstad een spoeddebat aangevraagd. De partijen willen met het College van Burgemeester en Wethouders in debat over de grote tekorten die zich de komende jaren voordoen voor nieuwe scholen of renovaties van scholen. Het is niet voor het eerst dat de ChristenUnie hier zijn zorgen over heeft geuit, ook in 2020 hebben we hierover al eens een spoeddebat aangevraagd.

De inzet van het debat ging vooral over de vraag of het College voldoende in controle is over alle plannen die ze in het programma voor onderwijshuisvesting maakt. De ChristenUnie zet hier grote vraagtekens bij. Het is gebleken dat er geen financiën beschikbaar zijn voor een groot deel van de scholen die aan onderhoud toe zijn. Dit is niet de enige manier waarop het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid ontwijkt. Voor veel projecten in het huisvestigingsplan is op termijn ook onvoldoende financiën beschikbaar. 

Gesteund door bijna alle oppositiepartijen heeft de ChristenUnie het voorstel gedaan om, zowel als Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders, samen stevig de regie te pakken op alle fases die zijn opgenomen in het huisvestingsprogramma. Dit voorstel is tot grote teleurstelling helaas niet aangenomen. Desondanks blijven we het stadsbestuur aansporen om meer grip te houden op de belangrijke plannen die er in onze stad zijn voor goede onderwijshuisvesting. Dit is essentieel omdat kinderen in Leiden hier zoveel behoefte aan hebben.