Samen Recht Doen: Gelijk loon voor gelijk werk, ook in Leiden

Portemonnee
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 13 november 2023 om 12:00

Samen Recht Doen: Gelijk loon voor gelijk werk, ook in Leiden

In de gemeenteraad heeft de ChristenUnie met succes een voorstel gedaan om werk te maken van ongewenste loonkloven tussen mannen en vrouwen en ook tussen mensen met een Nederlandse en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Uit recent onderzoek bleek dat het salarisverschil tussen mannen en vrouwen in de afgelopen tijd is gegroeid. De ChristenUnie Leiden vindt dat ongewenst en bovenal onrechtvaardig.

De ChristenUnie heeft daarom voorgesteld om binnen de eigen ambtelijke organisatie van de gemeente te onderzoeken of er ongewenste loonkloven bestaan. Daarnaast wil de ChristenUnie dat we als stadsbestuur met elkaar en vooral ook met werkgevers in de stad in gesprek gaan hoe we deze onrechtvaardige loonkloven kunnen tegengaan. Dat gaan we ook doen. De ChristenUnie is daar blij mee en wil dat we daar ook in toekomstig economisch beleid rekening mee houden.